Izobraževanja za kandidiranje na razpisu za sofinanciranje čebelarske opreme

09.11.2022 13:01:36
Ekonomika
Jesenski in zimski čas sta priložnost, da poleg promocije in prodaje čebeljih pridelkov izpopolnimo ali obnovimo svoje čebelarsko znanje. V razpisih za čebelarje bo tudi v prihodnjem programskem letu pogoj za uspešno kandidiranje predložitev dokazil o udeležbi na določenih izobraževanjih. K razpisni dokumentaciji je bilo in bo predvidoma tudi v prihodnje potrebno priložiti potrdila o udeležbi na:
- Usposabljanju o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu, v izvedbi ČZS, JSSČ, 
- Veterinarskem izobraževanju s področja zdravstvenega varstva čebel v izvedbi VF NVI v obdobju največ 4 leta pred objavo razpisa,
- Usposabljanju iz Apitehničnih ukrepov v izvedbi ČZS, JSSČ v obdobju največ 4 leta pred objavo razpisa.
 
Čebelarska zveza Slovenije