ČZS protestira proti višini priznanih stroškov!

18.10.2022 11:59:09
Ekonomika
Namen ukrepa sofinanciranje nakupa čebelarske opreme je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in posledično čebelji pridelki višje kakovosti ter izboljšanje ekonomičnosti posameznih čebelarstev. Pri nakupu opreme je pomembna njena kvaliteta, ki je v večini primerov pogojena s ceno. Na ČZS se zavedamo, da zneski nakupa posamezne opreme v prilogi »Najvišja višina priznanih stroškov nakupa« ne odražajo realnega stanja cen opreme na slovenskem trgu, zato smo že večkrat opozorili MKGP, da priznane stroške nakupa prilagodi razmeram in cenam na trgu.  Žal nam MKGP ne prisluhne. Argumenti so, da so na javnem razpisu izbrali izvajalca – Kmetijski inštitut Slovenije, ki je naredil ustrezen »cenik«. ČZS si bo še nadalje prizadevala, da se ta nerealen »cenik« spremeni!

ČZS