Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje 2023 – 2025

25.07.2022 13:35:18
Ekonomika
V Uradnem listu RS je bila 24. 6. 2022 sprejeta Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023 – 2025.

Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje 2023 – 2025 znaša 13,12 € na čebelji panj. Davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju OKGD) je za pridelavo v panjih 70% pavšalne ocene dohodka na panj. To pomeni, da bo davčna osnova v tem obdobju znašala 9,18 € na panj. Pri obračunu davčne osnove se upošteva stanje čebeljih družin v registru čebelnjakov na dan 30. 6. za leto, ki je predmet obračuna davčne osnove.

Čebelarstvo spada pod OKGD, pri tem pa se pridelava čebeljih pridelkov za 40 čebeljih panjev na kmetijsko gospodarstvo izvzema iz OKGD, kar pomeni, da je dohodek od te pridelave oproščen dohodnine. Poleg davčne osnove na čebelji panj, se v dohodek iz OKGD upoštevajo tudi drugi dohodki, kot so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem OKGD, določeni na podlagi dejansko prejetih zneskov. Čebelar, ki ima več kot 40 čebeljih družin, je obdavčen takrat, ko njegov dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti presega 200 €. Če je znotraj kmetijskega gospodarstva več čebelarjev, se 40 čebeljih družin vsem članom skupaj pri izračunu davčne osnove sorazmerno odšteje.
 
Davčna osnova za leto 2022

Pavšalna ocena dohodka na panj v letu 2022 znaša 16,64 € na čebelji panj in ne več 35% od pavšalne ocene, kot je to veljalo v letih 2020 in 2021 zaradi ukrepa PKP7 na davčnem področju. Višina davčne osnove za panj (70% pavšalne ocene dohodka na panj) je za leto 2022 11,65 €.


* Zaradi ukrepa PKP7  na davčnem področju znaša pavšalna ocena dohodka na panj 35% pavšalne ocene dohodka na panj, ki je bila določena za obdobje 2020 - 2022. 


Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ