Pobuda ČZS o sajenje medovitih rastlin na zelenih strehah

16.09.2021 16:34:59
Ekonomika
Čebelarska zveza Slovenije je posredovala pobudo o sajenju medovitih rastlin na zelenih strehah Ministrstvu za okolje in prostor.

Zelene strehe – zelena prihodnost za ljudi in za čebele
Prizadevanja Čebelarske zveze Slovenije za zaščito čebel ne poznajo meja. Pobuda, razglasitev in vsakoletno praznovanje Svetovnega dneva čebel so uspehi, ki so dali čebelam veljavo, ki si jo zaslužijo.  Glavni namen pa seveda ni praznovanje, ampak ozaveščanje ljudi o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za obstoj človeka. Zavedamo se ranljivosti in pomena čebel za naš ekosistem in našo prihodnost.  Prav vsak posameznik  lahko po svojih zmožnostih prispeva k ohranjanju čebel. Kako? S sajenjem medovitih rastlin bomo ustvarili lepo, prijetno okolje in ponudili čebelam in ostalim opraševalcem dodatno pašo.
Na drugi strani pa se potrebe po zelenih površinah, predvsem v urbanem okolju, močno povečujejo.  Z zasajevanjem streh bi lahko pridobili dodatne zelene površine. Govorimo o zelenih strehah, s katerimi bi lahko prispevali k trajnostnemu razvoju. Zelene strehe zasajene z medovitimi rastlinami pa predstavljajo še dodatno korist, saj bodo čebelam in ostalim opraševalcem ponudile dodatne pašne površine.
Že samo dejstvo, da naravi povrnemo nekaj kar smo ji vzeli, je neprecenljivo, poznamo pa še druge prednosti zelenih streh:
  • - izboljšujejo kakovost zraka, so zelo učinkovite pri zmanjšanju temperatur zraka v urbanih središčih v poletnih mesecih,
  • - temperatura na površini klasične strehe je bistveno višja od temperature na zeleni strehi,
  • - imajo neverjetno sposobnost zadrževanja vode ob večjih nalivih, 
  • - podaljšajo življenjsko dobo strehe, ker jo ščitijo pred vremenskimi vplivi,
  • - rastline na strehi vežejo nase škodljive snovi iz zraka,
  • - nenazadnje pa bomo poskrbeli tudi za lep, naravni videz in dobro počutje ljudi ter živali.
Celoten dopis najdete v prilogi. 

Nataša Klemenčič Štrukelj