Še so na voljo sredstva za sofinanciranje čebelarske opreme in racionalizacijo

22.07.2021 10:47:33
Ekonomika
2. julija 2021 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za čebelarje in čebelarska društva in sicer:
- za sofinanciranje čebelarske opreme in
- racionalizacijo sezonske selitve panjev.
 
Čebelarje obveščamo, da sta oba razpisa še odprta. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so sredstva na podlagi prispelih vlog na dan 21.7.2021 še na voljo. Rok za oddajo vlog traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2021.

Sredstva razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so namenjena posodabljanju zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme (sklop A) ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo (sklop B), vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis/

Sredstva razpisa iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev so namenjana za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis/

Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam na voljo svetovalci JSSČ. Kontaktne podatke svetovalcev najdete na: http://www.czs.si/content/B5 . Za svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vloge se je potrebno najaviti in upoštevati naslednje: na svetovanje pride le zdrava oseba brez prehladnih znakov, uporabite zaščitno masko, ob vstopu v prostor si razkužite roke in upoštevajte varnostno razdaljo.

Nataša Klemenčič Štrukelj