Javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme in racionalizacijo sezon

02.07.2021 18:55:34
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da sta bila v petek, 2. julija 2021, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa za čebelarje in čebelarska društva, za  oddajo vlog na ukrepu:
  • - Sofinanciranje čebelarske opreme
Sredstva razpisa so namenjena posodabljanju zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 znaša do 250.000 eurov. Od tega:
- 114.000 eurov za vse vlagatelje, razen za  vlagatelje iz drugega odstavka 10. člena Uredbe (sklop A),
- 136.000 eurov za vlagatelje iz drugega odstavka 10. člena Uredbe (sklop B)
 
Vlagatelji v okviru sklopa A tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
 
Vlagatelji v okviru sklopa B tega javnega razpisa so registrirana čebelarska društva, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, ki so opredeljena v 4. poglavju tega javnega razpisa in pri čemer mora biti oprema iz 38. točke 9. člena Uredbe povezana v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja še najmanj pet let po izplačilu sredstev.
 
Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu, kamor se šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu, ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2021.

Rok za oddajo vlog začne teči 7. julija 2021 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2021.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis/
 

          - Racionalizacija sezonske selitve panjev 

Sredstva so namenjana za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 znaša do 10.000 eurov.
 
Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2021. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
 
Rok za oddajo vlog začne teči 7. julija 2021 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2021.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-racionalizacija-sezonske-selitve-panjev/
 
Čebelarje, ki ste bili dejavni uporabniki sheme SMGO že pred letom objave razpisa in imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem, pozivamo, da to čim prej sporočite na tel. št. 01/729 61 29, da vam bomo lahko pravočasno izdali potrdilo.
 
TISTI, KI PRI PRIPRAVI VLOGE POTREBUJETE POMOČ, SE MORATE ZA TERMIN PRI SVETOVALCIH NAROČITI. BODITE TOČNI NA DOGOVORJEN TERMIN. Prosimo, da upoštevate naslednje: na svetovanje pride le zdrava oseba brez prehladnih znakov, uporabite zaščitno masko, ob vstopu v prostor si razkužite roke, upoštevajte varnostno razdaljo.
 
Ponedeljek, 5. 7. 2021 Najava
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 11.–17. ure Simon Golob: 030/604 015, Nataša Lilek 040/436 519
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–16. ure Nataša Klemenčič Štrukelj: 040/436 513
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 11.–17. ure Vlado Auguštin: 040/436 516
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 11.–17. ure Tomaž Samec: 040/436 517
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 11.–17. ure Andreja Kandolf Borovšak:
040/ 436 514
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 11.–17. ure Lidija Senič: 040/436 515
Torek, 6. 7. 2020 Najava
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 10.–16. ure Tomaž Samec: 040/436 517
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure Nataša Klemenčič Štrukelj: 040/436 518,
Andreja Kandolf Borovšak: 040/436 514,
Simon Golob: 030/604 015
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 10.–16. ure Vlado Auguštin: 040/436 516
Pri Atelšku, Povir 52, Sežana 10.–16. ure Nataša Lilek: 040/436 519
 
 
V ponedeljek 5. julija 2021 ob 17.00 uri organiziramo predavanje na katerem vam bomo predstavili razpis Tehnična pomoč čebelarjem, v okviru katerega bo omogočen nakup tehtnice z vremensko postajo za čebelarska društva in Racionalizacija sezonske selitve panjev, z izpolnjevanjem razpisne dokumentacije. Predavanje bo potekalo preko spletne video konference. Na predavanje se prijavite na spletnem naslovu:  https://forms.gle/XgWNaCeykAt2KDVT9

Nataša Klemenčič Štrukelj