Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov

02.07.2021 13:13:06
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da so bili 24. junija, v Uradnem listu objavljeni javni razpisi za čebelarje in čebelarska društva.  
  • Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021
Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021 znaša do 15.000 eurov.
Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021 začne teči peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do vključno 16. 7. 2021, do 23.59 ure.
Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:
- je registrirano čebelarsko društvo;
- ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);
- ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč. 
Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 EUR na registrirano čebelarsko društvo.
 Podrobnosti razpisa najdete na spletni povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-podpora-cebelarskim-drustvom-za-izvajanje-pasnih-redov-v-programskem-letu-2021/
 
  • Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021, znaša do 70.000 eurov.
Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic  v programskem letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno  16. 7. 2021, do 23.59 ure.
Podrobnosti razpisa najdete na spletni povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-subvencioniranje-vzrejevalcev-cebeljih-matic-v-programskem-letu-2021/

Nataša Klemenčič Štrukelj