Dan zelene in medovite prihodnosti na sejemskih vrtovih Pomurski sejem Gornja Ra

16.06.2021 13:19:59
Ekonomika
Čebelarska zveza Slovenije, JSSČ je 10. junija 2021 organizirala v sodelovanju s Pomurskim sejmom strokovno razpravo o pomenu sajenja medovitih rastlin, v okviru dogodka zelene in medovite prihodnosti. 
Na razpravi so sodelovali strokovnjaki, ki so svetovali, kako  lahko prav vsak posameznik pomaga pri ustvarjanju medovite prihodnosti. Podpredsednik Janez Vencelj je v pozdravnem nagovoru izpostavil dobro organiziranost Čebelarske zveze Slovenije in pobudo za praznovanje svetovnega dne čebel in letošnjo že četrto obeležitev. Udeležence je spodbudil k sajenju medovitih rastlin in dreves, tudi, če imajo na voljo samo balkonsko korito. Dotaknil se je tudi letošnje čebelarske sezone, ki je naravnost katastrofalna. Mateja Jaklič iz Pomurskega sejma je v pozdravnem govoru izrazila dobrodošlico in ob tej priložnosti povabila na sejem AGRA v Gornji Radgoni, ki bo od 21. do 26. avgusta 2021.
Aleš Bozovičar vodja opazovalno napovedovalne službe pri ČZS, je predstavil projekte, ki jih izvaja ČZS in so namenjene spodbujanju gojenja medovitih rastlin. Od projekta »Kar sejemo, to žanjemo«, ko smo začeli s spodbujanjem setve medovite ajde, nadaljevali s spodbujanjem setve sončnic, buč in facelije. Gojenje ajde v hektarskih površinah, ki izstopa po svoji vsestranski uporabnosti, se je v zadnjih nekaj letih močno povečalo. Tudi deljenje medovitih dreves, od lip, lipovcev, kostanjev, divjih češenj, javorjev, je tudi eden od projektov, s katerim je uspelo ČZS, osveščati strokovno in splošno javnost o pomenu sajenja le-teh za čebele. Posebno simboliko, pa smo na ČZS želeli doseči s pobudo podarjanja medovitega drevesa ob rojstvu otroka. Občine smo spodbudili k podpori te plemenite akcije. Spodbujali smo tudi ozelenitev streh z medovitimi rastlinami in v sodelovanju s Semenarno Ljubljana smo pozivali h kasnejši košnji.
Dr. Stanko Kapun iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, je izpostavil ajdo kot kulturno rastlino, ki je pomembna za čebele in ostale opraševalce. Za izločanje medičine ajda potrebuje ustrezne pogoje, to so: 80% relativna zračna vlažnost in temperaturo zraka od 20 – 25 °C. Zato priporoča setev strniščne ajde to je po spravilu ozimnih žit, nekje v juliju, da so izpolnjeni pogoji za medenje, v avgustu in začetku septembra. Ajda je pomembna tudi v prehrani. G. Kapun je kot medovito kulturno rastlino izpostavil tudi facelijo, oljno redkev in belo gorjušico, ki dasta ogromno cvetnega prahu, ta pa je pomemben za razvoj čebeljih družin. Tudi perzijska detelja in  oljna ogrščica sta pomembni medoviti kulturni rastlini. Te rastline lahko sejemo tudi na manjših površinah, v domačih vrtovih, kot vmesni posevek in pomembno vplivajo na bogatitev tal s humusom in hkrati čebelam in ostalim opraševalcem ponudijo hrano.  Za programsko obdobje 2023 – 2027 se pripravljajo novi ukrepi. G. Kapun se zavzema in podpira ohranjanje subvencije za neprezimne posevke tudi v  naslednjem programskem obdobju.
Dr. Sabina Šegula iz Akademije cvetja je predstavila zelnate medovite okrasne rastline, ki jih lahko uporabimo v okrasnih vrtovih in balkonskih zasaditvah.   Prikazala je zasaditve okrasnega vrta in balkonskih korit z enoletnimi rastlinami z dodajanjem trajnic, v različnih barvnih kombinacijah.
Matic Sever, strokovnjak za okrasne trajnice in oblikovanje vrtov je predstavil vključevanje medovitih rastlin v javne zasaditve in koristi in prednosti zelenih streh in sten. Na delavnici je predstavil zakonitosti, ki jih moramo upoštevati pri   oblikovanju okrasne grede z medovitimi trajnimi rastlinami. Pred očmi obiskovalcev je nastajala greda, v katero je vključil naslednje medovite rastline: hermeliko, okrasni rman, mačjo meto, sivko, lepe očke in zelišča. Nastajanje grede si lahko ogledate v slikovni prilogi.
Ob vzorčnem čebelnjaku je Matej Kerbič predstavil BEECONN nadzorno napravo za spremljanje in pridobivanje aktualnih informacij o dogajanju v čebelnjaku.
 
Zapisala: Nataša Klemenčič Štrukelj