Ajda – vsestransko uporabna kulturna rastlina

21.04.2021 12:55:13
Ekonomika
Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki pridelali v velikih količinah in posledično skrb za čebele, pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje, povečanje izkoriščenosti kmetijski zemljišč,…so le nekateri od razlogov, zaradi katerih je Čebelarska zveza Slovenije, kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo«,   leta 2014 skupaj s partnerji, začela s spodbujanjem setve medovite ajde.  Ajda je kulturna rastlina, ki je pomembna tudi pri kolobarjenju in ne potrebuje škropljenja, kar pomembno prispeva tudi k ekološkemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju proti plevelom.  
 
Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je povezoval številne partnerje. Sodelovali so  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, kmetijske šole in ostali partnerji. Vsak od njih je po svojih najboljših močeh prispeval k povečanju prepoznavnosti medovite ajde. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so se kmetijske površine posejane z ajdo povečale iz 3.022 ha v letu 2015, na 6.432 ha v letu 2020. To pomeni, da so se kmetijske površine, posejane z ajdo v zadnjih petih letih v Sloveniji podvojile. V tabeli so prikazani podatki po letih.
 
Podatki o prijavljenih kmetijskih površinah posejanih z ajdo v zbirnih vlogah za leta 2015 - 2020 v ha
LETO  AJDA
2015 3021,65
2016 4024,94
2017 4528,18
2018 4992,71
2019 6440,57
2020 6431,69
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 
Ajdo lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. Glavni posevek sejemo od začetka do konca maja, ko je dovolj toplo za kalitev in ni več nevarnosti slane. V maju sejana ajda do spravila potrebuje od 11 do 12 tednov. Setev ajde kot glavnega posevka se še posebej priporoča za območja, ki jih pogosto prizadene suša. Strniščna ajda se seje po spravilu ozimnih žit, to je od 10. in najkasneje do 25. julija. Cveti v avgustu ali septembru, ko v naravi začne primanjkovati hrane za čebele. Za čebele so pomembne medovite sorte ajde, to so Darja, Čebelica in Črna gorenjska. Ajdo sejemo na njive, kjer predhodne poljščine niso bile premočno gnojene z dušikom. Podrobnejše nasvete v zvezi s pridelavo ajde najdete v publikaciji Tehnologija pridelave ajde, ki so jo pripravile strokovne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Publikacijo najdete na povezavi:  https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnologija_pridelave_ajde_2017.pdf
 
Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo« skupaj s partnerji pomembno prispevala k povečanju setve ajde, spodbudila sodelovanje med čebelarji in kmeti ter posredno vplivala na pridelavo tako zaželene domače, slovenske ajde. Z vključevanjem kulinarike smo obudili tradicionalne jedi iz ajde in navdihnili sodobne kuharske mojstre ter povečali pridelavo ajdovega medu.
 
Čebelarska zveza Slovenije skupaj s partnerji nadaljuje s spodbujanjem setve medovitih kulturnih rastlin, kot so sončnice, buče in facelije.
 
Ponosni smo, da lahko prispevamo k ohranjanju narave in čebel!

Članek smo posredovali lokalnim medijem.
 
 
Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko