Prehajanje meje za dvolastnike kmetijskih zemljišč

12.04.2021 13:14:43
Ekonomika
V prilogi obvestila objavljamo uradni odgovor Ministrstva za notranje zadeve glede prehajanja mednarodne meje za dvolastnike zemljišč, vključno s čebelarji.

Odlok vlade RS (Uradni list RS 30/21) v določilu 12. točke prvega odstavka 11. člena navaja:
- dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje – je prestop dovoljen.
Iz navedenega sledi sklep, da je omogočeno in dovoljeno opravljanje kmetijskopoljedelsko-gozdarskih del s prehajanjem državne meje.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva