Aktualne finančne pomoči za kmete – tudi za čebelarje

29.01.2021 13:16:29
Ekonomika
Zaradi številnih sprememb v zvezi z novimi ukrepi v okviru protikoronskega zakona, objavljamo aktualne pomoči s področja kmetijstva, živilske industrije, ribištva in gozdarstva, vključno tudi za čebelarje. Informacije so podane na dan 28.1.2021.
 
Ukrepi, ki se nanašajo tudi na čebelarstvo:
Znižanje davčne osnove za leto 2020, 2021
V letu 2020 in 2021 je davčna osnova od tržnih dohodkov za pridelavo v panjih določi v višini 35% pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junij 2020 oziroma na dan 30. junij 2021.
Pavšalna ocena dohodka  znaša 16,64 eur na čebelji panj. V zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju se v letu 2020 in 2021 pavšalna ocena dohodka na panj pripiše v vrednosti 35% pavšalne ocene dohodka na panj. Iz navedenega sledi, da znaša v letu 2020 in 2021 pavšalna ocena dohodka na panj 5,824 eur/panj.
 
Mesečni temeljni dohodek
Do pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni tisti, ki zaradi pandemije ne morejo opravljati dejavnosti, ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenci so tisti, ki so na dan uveljavitve zakona zavarovani kot kmetje, sem sodijo tudi čebelarji. Dokazovati morajo, da so prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Upravičenci bodo prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 940 eur pomoči mesečno. Izjavo vložijo preko e-Davkov. Če upravičenec po prejemu mesečnega temeljnega dohodka ugotovi, da do njega ni bil upravičen, ker pri njemu ni izkazan upad prihodkov v višini 20%, o tem obvesti Finančno upravo RS. FURS bo v takšnem primeru izdal odločbo o vračilu prejete pomoči. Več info najdete na povezavi: https://www.kgzs.si/novica/aktualne-financne-pomoci-za-kmete-v-sklopu-pkp-ukrepov-2021-01-28
 
Nadomestilo zaradi karantene ali varstva otrok
Denarno nadomestilo pripada kmetom – tudi čebelarjem, ki jim je bila odrejena karantena. Prav tako, so do nadomestila upravičeni tisti, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti zaradi potrebe po varstvu otrok, ki zaradi objektivnega razloga ne morejo obiskovati vrtca ali šole. Pogoj za povrnitev dohodka je odrejena karantena na domu zaradi vrnitve iz držav na rdečem seznamu, ki so bile v času njihovega odhoda uvrščene na zeleni ali oranžni seznam oziroma so bili v stiku z okuženo osebo. Poleg tega je možen vzrok varstvo otroka, ki mu je odrejena karantena ali obstaja drug objektivni razlog, ki otroku preprečuje obisk vrtca ali šole in ne morejo opravljati dejavnosti ali organizirati dejavnosti na domu. Starši so do tovrstne pomoči v primeru šolarjev upravičeni za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole.Več info najdete na povezavi:  https://www.kgzs.si/novica/aktualne-financne-pomoci-za-kmete-v-sklopu-pkp-ukrepov-2021-01-28
 
Pomoč zaradi bolezni COVID
Finančna pomoč se predvideva za kmete – tudi za čebelarje, v kolikor bi se okužili z virusom COVID-19. Njen namen je kriti strošek delovne sile, ki ga bo kmet ali čebelar imel z najemom nujno potrebne pomoči za izvedbo rednih del na kmetiji, čebelarstvu. Pomoč se dodeli za ves čas trajanja nezmožnosti za delo. Več info najdete na povezavi: https://www.kgzs.si/novica/aktualne-financne-pomoci-za-kmete-v-sklopu-pkp-ukrepov-2021-01-28
 
Pravica do bolniške
Upravičenci so kmetje, tudi čebelarji, ki so se okužili z virusom COVID-19 izven opravljanja svoje dejavnosti ali negujejo okuženega oz. bolnega otroka. Začasno nezmožnost za delo zaradi izolacije kmečkemu zavarovancu odredi osebni zdravnik, ki mu je dolžan izdati bolniški list, na podlagi katerega uveljavlja nadomestilo pri ZZZS. Več info najdete na povezavi: https://www.kgzs.si/novica/aktualne-financne-pomoci-za-kmete-v-sklopu-pkp-ukrepov-2021-01-28
 
Izplačilo za kmete - tudi čebelarje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65
Do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po 96. členu zakona, so upravičene osebe, ki so na dan 31. 12. 2020:
  - dopolnile 65 let starosti,
  - nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  - imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  - niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov.
ROK za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek, je 31. januar 2021. Več info najdete na povezavi: https://www.czs.si/objave_podrobno_czs/11348

Pripravila: Nataša Klemenčič Štrukelj