PONOVNI POZIV ZA VLOŽITEV VLOGE ZA IZPLAČILO ZA KMETE - ČEBELARJE Z NIZKIMI P

28.01.2021 15:40:41
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno obvešča vse upravičence, da je bil 30. decembra 2020 v Uradnem listu RS št. 203/20 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (zakon). Upravičence pozivamo k oddaji vlog – rok je le še do 31. januarja 2021.
 

Rok za oddajo vloge je 31. 1. 2021; višina enkratnega solidarnostnega dodatka na upravičenca znaša 150 evrov.

Podrobnosti najdete na povezavi:  
https://www.czs.si/objave_podrobno_czs/11348

Nataša Klemenčič Štrukelj