Tudi čebelarstvo zahteva načrtovanje in strateško razmišljanje

03.12.2020 11:58:56
Ekonomika
Konec leta se hitro približuje. To je čas zaključevanja in pregleda kaj nam je uspelo narediti in kaj je ostalo še nedokončanega. Takšni pregledi in vpogledi nam bodo koristili, da bomo lažje postavili izhodišča za naslednje leto in skočili v novo leto polni upanja in pričakovanj.

Večina čebelarjev se ukvarja s čebelarstvom prav zaradi pridelave medu, vendar pa je čebelarstvo veliko več kot samo pridelava medu.  Čebelarstvo je zelo široka dejavnost in prav zaradi tega imamo čebelarji veliko možnosti za razvijanje podjetniških idej v čebelarstvu. Od tega, da se odločimo za povečanje čebelarstva (večje število družin), da se usmerimo v trženje in v odprtje prodajnega prostora - naj bo to prijetna, domača čebelarska soba ali novo prodajno mesto; da se vključimo v sheme višje kakovosti Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kraški med, Kočevski gozdni med; da se odločimo za pridelavo cvetnega prahu, matičnega mlečka; da začnemo z vzrejo čebeljih matic; da se vključimo med ponudnike čebelarskega turizma,… Možnosti je zares veliko, potrebno je imeti želje, ideje, jasno vizijo in seveda finančna sredstva.

Poslovna uspešnost je ključni dejavnik pri strateških odločitvah. Če je delovanje čebelarstva na visoki ravni, tako s tehničnega, kot tudi finančnega vidika, ima čebelar na voljo več strateških opcij. Če je delovanje čebelarstva na nizki ravni, je na voljo manj strateških opcij. Tak čebelar se mora osredotočiti najprej na izboljšanje rezultatov uspešnosti svojega čebelarstva, preden se odloči za nove strategije.

Plani in strategije morajo biti posebni, merljivi, dosegljivi, resnični in pravočasno. Dober načrt mora odgovoriti na naslednja vprašanja: kaj bomo storili,  koga vse bomo vključili in kdaj bo načrt časovno zaključen. Če strategija vključuje večje investiranje, mora naloga vsebovati »realen izračun« te investicije: kakšni so stroški in kdaj je predvidena povrnitev investicije? Če se nova strategija osredotoča na razvijanje novih trgov, potem je potrebno narediti raziskavo tržnih možnosti.

S pripravo dobre strategije boste bolj mirni pri njenem izvajanju, imeli boste več veselja pri delu in dosegali boste boljše rezultate.

Nataša Klemenčič Štrukelj