Objava dveh javnih razpisov za čebelarje

21.12.2020 11:23:37
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da sta bila v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa za čebelarje, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 216.000 evrov.

V okviru javnega razpisa Sofinanciranje čebelarske opreme so sredstva  razpisa namenjena sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav, iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 znaša do 200.000 eurov.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti zaključene najkasneje do 20. aprila 2021. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
Rok za oddajo vlog začne teči 6. januarja 2021 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 20. aprila 2021.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-letu-2021/
 
Predmet javnega razpisa Racionalizacija sezonske selitve panjev so sredstva namenjana za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 znaša do 16.000 eurov.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti zaključene najkasneje do 20. aprila 2021. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
Rok za oddajo vlog začne teči 6. januarja 2021 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 20. aprila 2021.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/racionalizacija-sezonske-selitve-panjev-v-letu-2021/

Nataša Klemenčič Štrukelj