Dan čebelarskega turizma 2020

07.12.2020 15:36:50
Ekonomika
V petek 4. decembra 2020 je preko spletne aplikacije potekal 15. posvet ob dnevu čebelarskega turizma. ČZS, JSSČ dogodek organizira že tradicionalno, tokrat pa gre za prvi virtualni posvet ob dnevu čebelarskega turizma. To je odlična priložnost za spoznavanje dobrih praks čebelarskega turizma in možnosti, ki nam jih ponuja tovrstna dejavnost.
 
V uvodnem nagovoru je Boštjan Noč, predsednik ČZS, pozdravil obiskovalce posveta in izpostavil dosežke in načrte na področju čebelarstva. Kot glavne dosežke je izpostavil   skorajšnje priznanje nacionalne poklicne kvalifikacije apiterapevt., kar daje dobro podlago za razvoj čebelarskega turizma. V pripravi je projekt najsodobnejšega apiterapevtskega centra dr. Filipa Terča v Mariboru. V drugi polovici leta 2021 se pripravlja otvoritev Hiše kranjske čebele v Višnji gori. Pomemben del  te hiše bo obsegal muzej, doživetja, hostl, TIC in gostinsko ponudbo. Sledimo še enemu cilju, da se slovensko čebelarstvo v letu 2021 vpiše na seznam UNESCO, je v uvodu še izpostavil g. Noč.
 
Posebna gosta posveta sta bila dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dr. Jože Podgoršek meni, da bi morali korona situacijo izkoristiti za  razmislek o razvojnih vsebinah na kmetijskih gospodarstvih, kot so možnosti vključevanja v LAS-e, Leader projekte,… Priložnost vidi v individualnem doživljajskem turizmu, kamor sodi tudi čebelarski turizem, kot način preživljanja prostega časa na podeželju.   Zdravko Počivalšek je v pozdravnem govoru poudaril, da je potrebno dati čebelarskemu turizmu večji zagon, saj predstavlja eno od tržnih niš in ima vodilno vlogo, katero mora tudi ohraniti.
 
Kranjska sivka je pomembna ambasadorka slovenskega turizma meni Eva Štravs Podlogar, direktorica  Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Vidi tudi močno sinergijo med turizmom in čebelarstvom. Kranjska čebela je sinonim za vse kar predstavlja  Slovenija v svetu -  zelena, aktivna, zdrava, v poslovnem svetu pa  tudi kreativna in pametna. Izpostavila je nekaj pomembnih dogodkov, kjer je kranjska sivka kot ambasadorka Slovenije svoje delo zelo dobro opravila: (New York, London, Tokio). Najpomembnejše je, da smo inovativni, drugačni, povezani in da znamo sodelovati, je zaključila Štravs Podlogarjeva.
 
Maša Klemenčič, predstavnica Slovenske turistične organizacije, v nadaljevanju STO. STO že nekaj časa intenzivno oglašuje čebelarski turizem, to se je še okrepilo po letu 2018, ko smo prvič obeleževali Svetovni dan čebel. Gospa je predstavila aktivnosti povezane s promocijo čebelarstva: izpostavljenost čebelarstva na portalu STO, promocijski materiali, promocija čebelarstva na dogodkih v tujini, oglaševanje čebelarstva preko družbenih omrežij (fb, intagram, twiter), predstavitve čebelarstva na sejmih, organizacija čebelarskih študijskih tur za tuje agente in medije, splošne poslovne predstavitve STO, publikacija Follow the bees, vključevanje čebeljih pridelkov v promocijske izdelke, .. Kot je poudarila ga. Klemenčič načrti okrevanja turizma bodo temeljili na zagotavljanju varne, trajnostne in atraktivne izkušnje.
 
Kako bodo vključili čebelarski turizem in ostale lokalne posebnosti v Api Unique experience  v Sveti Trojici v Slovenskih goricah je predstavila Tanja Arih Korošec Tanja Arih Korošec, direktorica Zavod za turizem Sveta Trojica. Zgodbo o medu, jurki in kibel flajšu, kot lokalne posebnosti, bodo povezali in predstavili obiskovalcem, kot nov turistični produkt.
 
Tomaž Stritar, poslovni svetovalec, podjetje Uspešen podjetnik, je predstavil kako lahko slovenski čebelarji in ponudniki čebelarskih turizmov izkoristijo korona situacijo. Kot je povedal Stritar so spremembe (korona) lahko dobra tržna priložnost za tiste, ki prodajajo. Pomembno je, da vemo kaj kupci iščejo in potrebujejo. Najti moramo odgovore na vprašanja: kaj kupce zanima, kakšne cilje imajo, kaj jih skrbi in čemu se želijo izogniti po korona situaciji.  Poudaril je, da naj ponudniki čebelarskega turizma zagotavljajo in poudarjajo varnost in varne okoliščine,  pa tudi butičnost ponudbe in priložnost preživljanja prostega časa na slovenskem podeželju.  Nagovarjajte svoje kupce: »Pridite, ker smo varni«. Stritar tudi svetuje:
  • - Naročila in nakup avtodomov in mobilnih hiš strmo narašča. Kar kaže, da bodo kupci iskali zasebno preživljanje prostega časa. Vsi, ki se ukvarjate s ponudbo čebelarskega turizma, poskušajte priti na zemljevide in komunikacijske kanale, ki jih uporabljajo (npr. Park for night)  koristniki avtodomov. Priložnost je tudi, da se povežete s ponudniki mobilnih hiš, da vas vključijo in svetujejo svojim gostom, da vas obiščejo. Izkoristite prihod obiskovalcev za predstavitev čebelarstva in prodajo čebeljih pridelkov in izdelkov.
  • - Če še niste prisotni na spletu, poskrbite za digitalno prisotnost.
  • - Ponudniki čebeljih pridelkov in izdelkov povežite se z lokalnimi ponudniki, ki organizirajo dostavo lokalne hrane na dom.
 
Na dogodku smo tudi razglasili Čebelam najbolj prijazno občino v letu 2020. Čebelarska zveza Slovenije že deseto leto zapored organizira natečaj za izbor čebelam najprijaznejše občine s ciljem, da nagradi občine za dobro sodelovanje s čebelarji na njihovem območju in spodbudi ostale občine k bolj aktivnemu sodelovanju s čebelarji.  Na posvetu smo razglasili čebelam najbolj prijazne občine. Priznanje za nominirano občino v letu 2020 sta prejeli Občina Kočevje in Občina Vojnik, priznanje za 3. mesto je prejela Občina Sevnica, za 2. mesto je prejela Občina Laško in za 1. mesto Občina Ormož. Čebelam najbolj prijazna občina bo prejela prehodni leseni pokal, ki ga bomo predali osebno, ko bodo razmere dopuščale. Partnerica v projektu za izbor čebelam najprijaznejše občine v letu 2020 je Semenarna Ljubljana, ki je za najboljše občine podarila  semenske vrečice medovitih semen. Vsem občinam iskreno čestitamo in želimo še naprej vrsto uspešnih projektov in medsebojnega sodelovanja.
 
Razglasitev prejemnikov, kateri bodo dopolnjevali Register starih čebelnjakov po posameznih kategorijah najdete na povezavi:  http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/11269
 
Prejemnike certifikata odličnosti ponudnikom čebelarskega turizma najdete na povezavi: http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/11267

Dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo je predstavila Skupno kmetijsko politiko na področju čebelarstva od 2021 do 2027.

Reforma SKP bi se morala pričeti z naslednjim letom, vendar je zaradi zamude zakonodajnih podlag na evropski ravni prestavljena za dve leti. Do konca leta 2020 bo sprejeta EU Uredba, ki določa delovanje v prehodnem obdobju. Zato se bo še naslednji dve leti izvajal program razvoja podeželja po obstoječih pravilih. Pred začetkom izvajanja pa pripravljamo 10. spremembo PRP, ki bo osnova za pripravo vseh podzakonskih aktov za potrebe objave javnih razpisov v letih 2021 in 2022.

Podrobnejši okvirni terminski načrt javnih razpisov za leto 2021 bo začetku leta objavljen na spletnih straneh MKGP in straneh Programa razvoja podeželja. Trenutno so odprti trije javni razpisi in sicer:
-  4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, odprt do 15.12.2020,
-  9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, odprt do 22.12.2020.
-  3.1 - Sheme kakovosti,  odprt do 30.12.2020.
6.1 razpis za mlade prevzemnike bo objavljen januarja 2021.

Anton Tomec, strokovni sodelavec ČZS je predstavil Strategijo čebelarskega turizma 2021 – 2025. Strategija čebelarskega turizma obsega prednostne naloge, to so sodelovanje z državnimi turističnimi deležniki, usposabljanje in certificiranje ponudnikov, sodelovanje pri oblikovanju regijskih turističnih programov, trženjske raziskave, digitalno promocijsko kampanjo za slovenski in tuji trg in spodbujanje ponudnikov k poslovnemu povezovanju.

Nataša Klemenčič Štrukelj