Ne zamudite roka za sporočanje števila čebeljih družin

30.11.2020 7:17:51
Ekonomika
Čebelar je v skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13, 92/15) v Register čebelnjakov (RČ) dolžen sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober. Sporoča se število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki jih ima čebelar v lasti na dan popisa. Rok za sporočanje omenjenih podatkov je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.
Pravočasno poročanje je tudi eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev.   Še posebej bodite na pravočasno poročanje pozorni vsi tisti, ki ste prejeli nepovratna sredstva iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike, kamor sodi tudi tehnična pomoč čebelarjem in racionalizacija sezonske selitve panjev in tisti, ki nameravate kandidirati na te ukrepe v prihodnjem letu. V primeru neporočanja ali zamude pri poročanju ne boste mogli kandidirati na sredstva iz razpisov za ukrepe na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2020 – 2022.
Stanje lahko sporočite na dva načina: V kolikor stanja števila čebeljih družin za leto 2020 še niste sporočili svetujemo, da to storite nemudoma oz. najkasneje jutri.
Prav tako čebelarje, ki nameravajo kandidirati na ukrepe na podlagi omenjene Uredbe, ponovno opozarjamo, da preverijo urejenost vpisov v Register kmetijskih obratov (KMG MID), saj v primeru neurejenega vpisa ne bodo upravičeni do izplačila sredstev.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva pri JSSČ