Vključevanje v ekološko čebelarjenje

24.04.2023 9:50:18
Tehnologija
Čebelarska zveza Slovenija skupaj z Inštitutom za ekološko kmetijstvo,  Kmetijsko gozdarsko zbornico in ostalimi sodelujočimi  izvaja aktivnosti v okviru razpisa pospeševanje ekološkega kmetovanja. Ena od nalog je tudi izdelava poslovnega načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v ekološko kmetovanje.
V kolikor se kdo od čebelarjev namerava letos odločiti za  preusmeritev v ekološko čebelarjenje, naj  za pomoč pri tem pokliče  na  Čebelarsko zvezo Slovenija.
Kontaktna oseba je Vlado Auguštin 040 436 516, vlado.augustin@czs.si.