Mila zima in čebele

04.01.2023 7:18:23
Tehnologija
 Čeprav se je koledarska zima že začela, trenutne vremenske razmere tega ne potrjujejo. Visoke temperature , katerim smo  priča,  so  še najmanj naklonjene čebelam. Te  izletavajo  iz panjev in iščejo cvetni prah na leski in ostalih spomladnih medonosnih rastlinah. Premile zime za čebele niso dobrodošle, saj  ko v zimskih toplejših dnevih čebele zapustijo panje in letajo naokoli in iščejo hrano, trošijo energijo.  V naravi  ne bodo našle  nič, kar pomeni, da bodo porabile veliko energije za iskanje nečesa, kar ne obstaja. Po drugi strani pa so, ko je hladno, skupaj v gruči, si med seboj delijo toploto in porabijo manj energije.
Nekaj ​​neenakomerno toplih dni pozimi omogoči čebelam čistilne polete, kjer se otrebijo, kar je dobro za dolgoročno zdravje družine.  Če pa se topli dnevi nadaljujejo, bodo čebele  pospešeno porabljale hrano. Zato čebelarjem svetujem nadzor in spremljanje stanja s čebelarsko tehtnico ob toplejšem vremenu pa tudi  v čebeljih panjih ter posredovanje ob pomanjkanju hrane.
Tisti čebelarji, ki so čebele zazimili z zadostno količino hrane in jih dobro očistili varoj, se nimajo česa bati. Zaloga hrane, ki naj bi jo imela čebelja družina od jeseni do pomladi, ko se začne vnos novega nektarja, naj bo vsaj 15 kilogramov.
Problem nastane, če čebelar ugotovi, da njegove čebele nimajo dovolj hrane  in da bi to lahko povzročilo škodo družini. Vzrok stradanja je malomarnost čebelarja, saj je ta čebelam pozno poleti dodal premajhne količine hrane, ali  po točenju medu tega sploh ni nadomestil. Pomanjkanje hrane čez zimo je lahko tudi posledica ropanja čebel ali tihega ropa, ki ga čebelar ni pravočasno opazil, da bi ustrezno ukrepal. V takšnem primeru mu ne preostane nič drugega, kot čebelji družini dodati hrano. Lačni in oslabeli družini odvzamemo prazne sate ter ji dodamo rezervne medene sate s cvetnim prahom. Sate s hrano najprej segrejemo na sobno temperaturo, če je hrana daleč od gnezda, je treba medene sate dodati neposredno ob gnezdo. V kolikor nimam  rezervnih satov s hrano,  nad gnezdo poveznemo kantico s sladkorno raztopino in čebele krmimo kapilarno.
Dodajanje sladkorne pogače v tem času odsvetujem.  Kadar se zaradi  krmljenja s pogačo prezgodaj izleže preveč zalege,  lahko nastane nepopravljiva  škoda ob vdoru mrzlega zraka in ob morebitnem slabem vremenu. Čebelja gruča se stisne in ne ogreva več zunanjih zaleženih satov. Ta zalega se prehladi in odmre. S tem naložimo čebelam zelo veliko dela in moč družine se hitro zmanjša. Tudi nizke temperature čebel ne zadržijo v panju, saj kljub temu izletavajo po vodo in obnožino, zaradi nizkih temperatur pa v naravi otrpnejo. Takšnih prodorov mrzlega zraka in slabega vremena smo pri nas vajeni še maja, zato moramo biti zelo previdni, če se odločimo za  krmljenje družin s sladkorno pogačo.  Boljše družine so tiste, ki se razvijejo nekoliko pozneje, a je njihov razvoj silovit, tako da nadomestijo vse zamujeno.

Vlado Auguštin