Analize čebeljega strupa

16.12.2022 9:04:31
Tehnologija
 Na čebelarski zvezi Slovenije se v zadnjih letih aktivno ukvarjamo tudi z raziskovanjem področja pridelave čebeljega strupa. V sklopu tega dela strupa že nekaj let pridobivamo. V letošnjem letu pa smo zaključili tudi tri letno aplikativno raziskavo z naslovom Optimizacija tehnologije pridelave strupa. V sklopu omenjene raziskave smo strup pridobivali pri čebeljih družinah v standardnih 10 satnih AŽ in standardnih LR panjih, kateri so postavljeni na isti lokaciji, v raziskovanem čebelnjaku podjetja Hofer v okolici Lukovice. V prvem letu smo med seboj primerjali različne naprave za pridobivanje strupa, v drugem letu različna mesta pridobivanja, v tretjem različno trajanje pridobivanja v vseh treh letih pa smo spremljali tudi lastnosti čebeljih družin (mirnost, moč, kvaliteta in obseg zalege, zaloga medu in zaloga cvetnega prahu) ter preverjali njihov vpliv na pridelavo strupa ter vpliv pridobivanja strupa na čebelje družine in njihove lastnosti.
Več o rezultatih omenjene raziskave si lahko preberete na spodnji povezavi:
Optimizacija tehnologije pridelave čebeljega strupa
in v poročilu: Poročilo aplikativne raziskave
 
Strup pridelan v omenjenem raziskovalnem čebelnjaku pa smo konec leta 2021 poslali tudi na laboratorijsko analizo z namenom ugotovitve njegove sestave (vsebnost melitina, skupnih beljakovin in vsebnost vode). Sprva smo glede na vizualno oceno čistosti strup razdeli v tri vzorce.  Vzorec številka 1, 2 in 3 smo sestavili z združevanjem vzorcev pridobljenih v preteklih dveh letih  glede na vizualno oceno čistosti (ocene od 1 do 4, kjer 1 pomeni najboljšo, 4 pa najslabšo oceno). Sestava posameznih vzorcev, vizualna ocena čistosti, ter rezultati analize so razvidni iz spodnje tabele.

Glede na podatke iz literature, ki navajajo, da je vsebnost melitina glavni odločujoči faktor, ki označuje kvaliteto pridobljenega strupa (od količine melitina je običajno odvisna tudi odkupna cena) lahko potrdimo naša predvidevanja, da je vizualno čistejši (brez nečistoč in z ustrezno belo - sivo barvo) in posledično bolje ocenjen strup tudi bolj kvaliteten glede na samo kemijsko sestavo. Pri vseh treh vzorcih je namreč vsebnost melitina, kot odločujočega faktorja sovpadala z ocenami pridobljenimi pri vizualni oceni čistosti. Posledično lahko sklepamo da pri pridelavo strupa lahko že na pogled ločimo manj kvaliteten strup od bolj kvalitetnega. Naše ugotovitve kažejo, da je  najbolj kvaliteten čebelji strup tisti, ki ob vizualnem pregledu ne kaže prisotnosti delcev nečistoč ter ima belo do sivo belo barvo. Strup ki pa vsebuje delce nečistoč ter je temnejše (rjavkaste) barve pa je glede na pridobljene podatke manj kvaliteten in kot tak tudi manj primeren za nadaljnjo uporabo.
 
 Simon Golob

Svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja, 
Čebelarska zveza Slovenije 
Javna svetovalna služba v čebelarstvu
Tel.:  01 729 61 12   /    030 604 015
simon.golob@czs.si

Fotografije