Preprečevanje čebeljega ropa

02.08.2022 11:53:34
Tehnologija
Čebele v naravi ne iščejo samo nektarja, mane in medu v satju, ampak jih pogosto pritegne tudi vonj sirupov, sladkorja, sadnih sokov ter vonj vseh drugih sladkih snovi, do katerih imajo dostop. Kadar v naravi ni paše, skušajo čebele med, če imajo za to kako priložnost, ukrasti drugim čebeljim družinam. Pogosto so najmočnejše čebelje družine z največ medu najbolj nagnjene k temu, da si prilastijo še rezerve medu šibkejših čebeljih družin.
Za preprečevanje ropa poznamo številne preventivne ukrepe:
• vzreja močnih, zdravih in živalnih čebeljih družin,
• hitri pregledi čebeljih družin,
• zoženje žrel na minimalno širino v brezpašnem obdobju,
• zoženje žrel pri šibkih čebeljih družinah,
• preprečevanje razlivanja sladkorne raztopine,
• zapiranje nepotrebnih odprtin v panju,
• oblikovanje manjših čebelnjakov, tako da pasišče ni prezasedeno in da se ne pojavi pomanjkanje hrane,
• večja razdalja do sosednjih čebelnjakov,
• čim manjše vznemirjanje čebel,
• stalno spremljanje stanja v čebelnjaku
 
Če moramo v brezpašnem obdobju nujno odpreti panje, jih odpremo previdno in na hitro opravimo potrebno delo. Pri tem delu satja nikoli ne odlagamo tako, da bi bilo za čebele lahko dostopno. Odkrito ploskev satov vedno pokrijemo z mokrim platnom. Tako platno je uporabno tudi za druge dele panja, ki jih je treba pri opravilih s čebelami odstraniti iz panja. Za ta namen uporabljamo tudi posebej izdelan zaboj, v katerega npr. pri pregledih panjev shranimo satje s čebelami.
Najučinkovitejši način za preprečevanje ropa pa je uporaba tako imenovanega »predora«, ki ga vstavimo v odprtino Delovanje takega predora temelji na načinu premikanja roparic, ki hočejo pri vstopu v panj po najkrajši poti priti do medenih zalog. Ko roparka pride v panj, ji predor preprečuje takojšen dostop do medenih satov, zato se v njem dezorientirano vrti v krogu, dokler je stražarke ne naženejo. Predor uporabljamo tedaj, kadar obstaja možnost ropa.
Vsi se moramo namreč zavedati, da roparice iz prizadetih čebeljih družin ne odnesejo zgolj medu, temveč s seboj prinesejo tudi na tisoče varoj in drugih povzročiteljev čebeljih bolezni. Zato pozornost pri čebelah v tem sušnem času.