NAJBOLJŠE TEHNOLOŠKE REŠITVE V ČEBELARSTVU V LETU 2022-rezultati in film

11.04.2022 11:04:50
Tehnologija
NAJBOLJŠE TEHNOLOŠKE REŠITVE V ČEBELARSTVU V LETU 2022
Na letošnjem natečaju za najboljšo tehnološko rešitev v čebelarstvu smo prejeli  kar nekaj prijav, kar nedvoumno kaže na to, da smo slovenski čebelarji inovativni, da imamo ideje in da si želimo z novostmi delo olajšati na številnih področjih.  
Na razpis smo tako prejeli 8 prijav, ki so zajemale vse od tehnologije dela, prilagojenih panjev, sredstva za prevoz na pašo, pripomočkov za pridobivanje cvetnega prahu, sublimatorja in spletne aplikacije. Izmed vseh prejetih prijav so člani komisije UO ČZS za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano na seji razglasili  štiri najboljše tehnološke rešitve v čebelarstvu za leto 2022. Le te so:
- Varianta visoke mrežaste podnice s smukalnikom za cvetni prah, avtorica: Magda Bogataj
-Nosilec za prenašanje naklad, avtor: Matej Levstek
-Sublimator »OXIKING«, avtor: Matej Petrovčič
-Čistilec cvetnega prahu, avtor: Sandi Primc
 
Iskreno čestitamo vsem sodelujočim predvsem pa avtorjem najboljših rešitev katere bomo v nadaljevanju tudi predstavili.
Ker pa slika pove več kot tisoč besed video pa še toliko več smo vse štiri najboljše tehnološke rešitve predstavili tudi v obliki kratkega promocijskega filma, katerega si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo:
 VIDEO-NAJBOLJŠE TEHNOLOŠKE REŠITVE 2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Predstavitev najboljših tehnoloških rešitev v letu 2022:
Varianta visoke mrežaste podnice s smukalnikom za cvetni prah, avtorica: Magda Bogataj
Ga. Magda Bogataj je v natečaju predstavila svojo izvedbo visoke mrežaste podnice z izvlečnim predalčkom za kontrolo odpada varoje, ki služi tudi kot smukalnik cvetnega prahu.
Izvlečni predalček podnice je izdelan iz litega akrilnega stekla bele barve. Pomembno je, da je material primeren za stik z živili (cvetni prah) in da je obenem odporen tudi na snovi, ki se nahajajo v panju ali pa jih v panju uporabljamo. Cvetni prah tako kot pri drugih smukalnikih odvzemamo vsakodnevno, pri tem opravilu pa je dovolj, da le tega iz predalčka stresemo, preostanek pa postrgamo z gospodinjskim strgalom. Predalček nato obrišemo, najprej z mokro, nato pa še s suho čisto krpo, posledično pa na predalčku ni ostankov cvetnega prahu in ni možnosti za razvoj plesni. Ker je med izvlečnim predalčkom in mrežico na visoki podnici kar 6 cm prostora, na čelni stranici pod brado pa se nahajajo tri prezračevalne odprtine (na njih je nameščena mrežica proti mrčesu), je podnica zračna. Posledično na predalčku ni kondenza, cvetni prah pa ostaja suh in se ne kvari. Sama višina podnice in dimenzije predalčka omogočajo, da je prostora za cvetni prah dovolj tudi v času največjih donosov. Smukalnik predstavlja na mrežasto podnico položena lesena vezana plošča z vgrajeno smukalno mrežico na sredini. Plošča je velikosti zunanjih panjskih dimenzij. Na njenih zunanjih robovih zgoraj je pritrjen 2 x 2 cm velik lesen okvir. Spredaj na sredini okvirja je dodatno žrelo, na obeh straneh žrela pa luknjice s cevčicami za izhod čebel iz panja. Dodatno žrelo ima odstranljivo leseno letvico. S to letvico po potrebi lahko zapremo dodatno zgornje ali glavno spodnje žrelo panja. Pri dodajanju smukalnika osnovno žrelo na panju ostaja nespremenjeno, tako da čebele nimajo problemov s prepoznavanjem svojih panjev. Lesena plošča nad smukalno mrežico preprečuje, da bi drobir iz panja padal na zbiralni predalček cvetnega prahu, tako je v cvetnem prahu zelo malo nečistoč. Smukalniki se v času, ko niso v uporabi, lepo zložijo eden na drugega, kot naklade ali drugi elementi nakladnega panja, ob tem se ne prašijo in zavzemajo minimalen prostor za shranjevanje. Tudi cevčice za izhod čebel lahko pospravimo ali potisnemo v notranjost smukalnika. Visoka mrežasta podnica s predalčkom pa nespremenjena ves preostali del leta služi svojemu običajnemu namenu, le prezračevalne odprtine na čelu podnice v času tretiranja z mravljično kislino ali ob sublimaciji oksalne kisline zapremo s plutovinastimi zamaški.

 
 
Nosilec za prenašanje naklad, avtor: Matej Levstek
»Kot vsaka  moja inovacija se je tudi ta razvila iz potrebe po izboljšavi učinkovitosti in čim manjši obremenitvi pri delu z čebelami.
Sledil sem svoji miselnosti da je »lenoba gonilo napredka« in si tako skonstruiral razmeroma enostavno mehansko napravo z katero si v bistvu za 100% povečam učinkovitost in hkrati na minimum zmanjšam potrebno fizično silo za prenos naklad. Kot sem omenil, deluje na enostaven princip in je zelo varna za nošenje naklad. Deluje tako, da ko naklado dvignemo jo v bistvu »zapremo« in z tem stisnemo. Težja kot je naklada,  premo sorazmerno z večjo težo močnejša sila stiska čeljusti nosilca naklade.
Da nam ta nosilec dolgo časa služi, je znotraj in zunaj zaščiten z postopkom kataforeze in kasneje površinsko prašno barvan.«
 
Sublimator »OXIKING«, avtor: Matej Petrovčič
Avtor je sublimator razvil kot odgovor na pomanjkljivosti določenih tovrstnih naprav na tržišču. Kot navaja: »Od mentorja sem na izposojo prejel sublimator, vendar pa sem takoj ugotovil, da ima veliko pomanjkljivosti. Nisem vedel kolikšna je temperatura v izparilniku in kdaj začeti sublimirati, na pokrovčku se mi je nabirala oksalna kislina, cevka se je mašila, da o nerodnem obračanju sublimatorja sploh ne izgubljam besed! Pregledal sem še nekaj ostalih ponudnikov teh naprav. Pri vseh me je najbolj zmotilo to, da niso bili izdelani za funkcionalno rabo. Že kot čebelar z majhnim številom čebeljih družin sem porabil ogromno časa za postopek sublimiranja, ne predstavljam pa si, da bi imel 50 panjev ali več!«
Izdelal je sublimator OXIKING, ki ima vgrajen t.i. »pametni« termostat, ki vedno kaže točen podatek in vzdržuje konstantno temperaturo v izparilniku. Posledično temperatura ne niha in v času ko se čaka na sublimiranje na presega nastavljene.
Izparilnik sublimatorja je medeninast, kar omogoča hiter prenos temperature z grelca in s tem prihrani čas. Cevka se ne maši zahvaljujoč inovativni rešitvi: Odvodna cevka je izdelana iz bakra, premera le 5 mm. Zaradi manjšega premera in obsega cevi je  manjša tudi površina, posledično pa se s cevke odvaja manj temperature. Cevka je speljana je iz najvišje točke izparilnika med spojem grelca in v najnižji točki ponovno spojena na izparilnik, zaradi česar je do tu segreta na nastavljeno temperaturo nato pa le še vodoravno poravnana.
Naprava deluje na 230 V, kjer v bližini čebelnjaka ni omrežne napetosti lahko deluje prek agregata ali pa težavo rešimo z nakupom cenovno ugodnega 600W pretvornika DC12V na AC230V , katerega se priklopi na avtomobilski akumulator.
Njegova uporaba je preprosta, in primerna  tudi za starejše čebelarje, saj samodejno ohrani zadnjo nastavljeno temperaturo. Pri uporabi se sublimator vklopi, nastavi in počaka, da doseže željeno temperaturo, cevko nato vstavimo skozi žrelo panja (primeren za vse panjske sisteme) in s praktičnim dozatorjem, vstavimo sredstvo na kroglični ventil nad izparilnikom. Ventil nato hitro zapremo (zaradi te posebnosti-krogličnega ventila je delo hitro, izgube temperature manjše , oksalna kislina pa se na ventilu ne nabira) in postopek sublimiranja se začne! Zaradi 300 W grelca in »pametnega« termostata ter medeninastega izparilnika se izgubljena temperatura hitro nadoknadi in sublimator je tako pripravljen za naslednji panj.
 
Čistilec cvetnega prahu, avtor: Sandi Primc
Avtor nam je v natečaju predstavil čistilec cvetnega prahu, katerega je skonstruiral sam, kot navaja ga uporablja že tri leta, več naprav pa je izdelal že tudi za svoje prijatelje čebelarje. Kot navaja se je izdelave lotil sam, v svoji mizarski delavnici v želji po hitrejšem čiščenju cvetnega prahu, katerega pridela v domačem čebelarstvu.
Čistilec je narejen iz lesa in lesonit plošč. Vanj je vgrajen 220 V ventilator, ki se sicer uporablja v kuhinjskih napah. Ventilator je pritrjen na lesen okvir, katerega se ga pomika naprej  ali nazaj, s čimer se lahko povečuje oziroma zmanjšuje moč izpiha zraka, kar se regulira glede na težo cvetnega prahu. Kot navaja avtor so prednosti naprave v tem, da je izdelan iz lesa oziroma naravnih materialov, da je sama izdelava enostavna (z malo znanja in opreme si ga lahko izdela čebelar sam), da je naprava lahka in posledično prenosljiva, zaradi svojih dimenzij pa se jo lahko postavi na praktično vsako nekoliko večjo posodo ali v PVC vedro. Naprava je zaradi svoje sestave tudi cenovno dostopna.
Ob uporabi se čistilec postavi nad posodo, ventilator prižge nato pa se cvetni prah počasi, ročno vsipa skozi zgodnjo odprtino.  Nečistoče lažje od cvetnega prahu, kot so deli čebel, panjski drobir, voščeni pokrovčki  in podobno, ventilator na sprednji strani naprave izpiha ven, na spodnjem delu pa v posodo pada prečiščen cvetni prah. Naprava deluje hitro saj lahko, po navedbah avtorja v eni uri očisti okrog 30 kg cvetnega prahu. Zaradi narave dela je priporočljivo da se čiščenje opravlja zunaj oziroma v prostorih, ki so za takšno delo primerni.
 ____________________________________________
Kontakti avtorjev najboljših tehnoloških rešitev so:
-Varianta visoke mrežaste podnice s smukalnikom za cvetni prah,
Magda Bogataj 

magda_bogataj@yahoo.com

-Nosilec za prenašanje naklad,
Matej Levstek 
Lipa 8, 5296 Kostanjevica na Krasu

www.go-strd.com    GSM: 041-875-255
 
-Sublimator »OXIKING«
Matej Petrovčič

petrowck.matej@gmail.com 

-Čistilec cvetnega prahu
Aleksander Primc
Čebelji vrt, Starod 4, 6244 Podgrad
sandiprimc@gmail.com   GSM: 041-523-889
____________________________________________________

Simon Golob
Svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja,
Čebelarska zveza Slovenije
Javna svetovalna služba v čebelarstvu