Sporočanje števila čebeljih družin

28.11.2022 9:10:58
Tehnologija
V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13, 92/15) je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.
Število družin lahko sporočite preko obrazca , ki ste ga prejeli ta teden ali  direktno preko povezave:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup

Še enkrat  apeliramo na vse čebelarje, da sporočijo število čebeljih družin najpozneje do 1 decembra, kajti v naprotnem bodo izgubili možnost kandidiranja na tehnično pomoč in ostalih podpor za čebelarstvu.


Ob sporočanju stanja čebeljih družin se lahko vpišete tudi v Register živilskih obratov. Čebelar, ki čebelje pridelke prodaja na tržnicah, v trgovini, po internetu, jih oddaja polnilcem trgovinam, ali jih tudi predeluje (mešanice, medene pijače,…) se mora vpisati v Register živilskih obratov (RŽO). V RŽO  se ni potrebno vpisati čebelarju, ki oddaja čebelje pridelke končnemu potrošniku ali obratu prodaje na drobno, ki neposredno oskrbuje končnega potrošnika, izključno na mestu pridelave (na domu).
Tisti, ki prodajate čebelje pridelke še kje drugje kot na domu na prvo vprašanje odgovorite z DA

Med in čebelje pridelke oddajam na trg    DA     
Tisti, ki osnovne čebelje pridelke predelujete odgovorite z DA pri drugem vprašanju.

Med in čebelje pridelke oddajam na trg v predelani obliki   DA   
 

Če povzamemo: čebelar, ki prodaja torej primarne čebelje pridelke SAMO doma na domu, obkroži  NE. Čebelar, ki prodaja čebelje pridelke npr. tudi na tržnici ali jih daje polnilcem obkroži DA. DA obkroži tudi čebelar, ki predeluje čebelje pridelke