Postavljeno 9 regijskih učnih čebelnjakov

27.07.2021 11:22:28
Tehnologija
Slovenija je dežela čebelnjakov, čebel in čebelarjev, saj so del slovenske kulture in del načina življenja.
Čebelnjak je stavba, v katero so postavljeni čebelji panji, ki predstavljajo domovanje čebelam. Panji v čebelnjaku omogočajo, da lahko čebelar vanje posega in da za posege in pridobivanje pridelkov porabi kar najmanj časa. Tu  čebelar čebele oskrbuje, jih po potrebi krmi in zatira škodljivce.

Čebelarska zveza Slovenije je v mesecu juliju na različnih čebelarskih regijah Slovenije postavila 9  učnih čebelnjakov.  Namenjeni bodo celoletnemu izobraževanju o gospodarskem  pomenu čebelarstva. V  učnih čebelnjakih se bodo lahko čebelarji  med ostalim naučili  tudi kako pravilno smukati cvetni prah, pridobivati propoilis in ne nazadnje kako uspešno zatirati varoje. .Čebelnjaki so opremljeni  tudi s tehtnico za donos medu z vremensko postajo.

Vlado Auguštin