Potrditev prepovedi neonikotinoidov

07.05.2021 9:54:47
Tehnologija
Vrhovno sodišče Evropske unije je v četrtek potrdilo delno prepoved treh insekticidov, povezanih z zastrupitvami čebel. Sodišče Evropskih skupnosti je zavrnilo pritožbo Bayerja za razveljavitev odločbe nižjega sodišča EU iz leta 2018.

Sodba zajema aktivne snovi imidakloprid, ki ga je  razvili Bayer CropScience, klotianidin, ki sta ga razvila Takeda Chemical Industries in Bayer CropScience in Syngentin tiametoksam.

Evropska komisija je leta 2013 omejila uporabo neonikotinoidov, ki jih ni več mogoče uporabljati na koruzi, oljni repici in nekaterih spomladanskih žitih, vendar je njihova uporaba dovoljena na drugih pridelkih, na primer na sladkorni pesi.

Vse tri omenjene aktivne snovi spadajo v razred neonikotinoidov, ki so sistemski insekticidi. To pa pomeni, da korenine rastlin vsrkajo insekticid, ki se nato z rastlinskim sokom prenese po celotni rastlini in tako zagotovi zaščito pred škodljivci tudi med rastjo. Začetek trženja neonikotinoidov sovpada s pojavom izginjanja čebel v številnih evropskih in ameriških državah. V svetu obstajajo številne znanstvene študije, ki dokazujejo uničujoč vpliv neonikotinoidov na čebele.

Med neonikotinoidi je najbolj znan in za čebele najnevarnejši imidakloprid. V svetu obstajajo številne znanstvene študije, ki dokazujejo uničujoč vpliv imidakloprida na čebele. Že pri zelo majhnih koncentracijah zanesljivo deluje moteče na živčni sistem čebel, zmanjšuje njihovo izletno aktivnost, komunikacijo, sposobnost spomina in vonja (Decourtye idr., 2004). Njegova akutna oralna toksičnost LD50 je ugotovljena v območju med 3,7 in 102 ng/čebelo. (Schmuck, R., 2001, Suchail idr., 2001). Z vrednostjo LD50 izražamo letalno, tj. smrtno dozo pesticida, ki v 24 urah usmrti 50 odstotkov čebel.

Kako strupeni so neonikotinoidi, smo imeli čebelarji priložnost občutiti  leta 2011 v Pomurju. Po tamkajšnjih katastrofalnih pomorih čebel je nekdanji minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan uporabil previdnostno načelo in 29. aprila 2011 z začasno odredbo prepovedal uporabo semena koruze in oljne ogrščice, obdelanega z aktivnimi snovmi, ki vsebujejo neonikotinoide (tiametoksam , klotianidin in imidakloprid).
 

Prepoved uporabe neonikotinoidov pri tretiranju semen je danes urejena z evropsko zakonodajo, ki je zavezujoča v vseh državah članicah.

Vač na povezavi: 
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/europski-sud-potvrdio-zabranu-bayerovih-pesticida-radi-zastite-pcela-20210506