Premik čebeljih družin

17.03.2021 9:45:30
Tehnologija
 
Spomladanski meseci so čas, ko čebelarji začenjamo premikati čebelje družine, naj gre za premike celotnih prevoznih enot z namenom izkoriščanja prvih gospodarskih paš ali posameznih čebeljih družin, katerih premik je posledica nakupa, prodaje ali pa prestavitve čebeljih družin iz enega našega čebelnjaka v drugega.
 
Premike čebeljih družin med posameznimi lokacijami lahko čebelarji izvajamo le iz in na registrirana stojišča ter čebelnjake ali v začasne čebelnjake, za kar potrebujemo predhodno pridobljeno potrdilo veterinarja VF NVI, priporočljivo pa tudi soglasje  poverjenika za pasišča (v primeru da gre za premike z namenom izkoriščanja paš in prezimovanja čebeljih družin ter obvezno kadar gre za premike na registrirana stojišča skladno vključena v pašne rede posameznih čebelarskih društev) . Pri premikih čebel, ne glede na čas in namen premika, moramo upoštevati omejitve premikov čebel pri pojavu hude gnilobe čebelje zalege in varoze čebel (Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege, Ur. l. RS, št. 10/20 in 61/20 ter Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje varoze čebel, Ur. l. RS, št. 21/20).
Veterinarsko potrdilo dobimo na podlagi oddane vloge za promet s čebelami, ki vsebuje tudi izjavo, da čebelje družine ne kažejo znakov hude gnilobe čebelje zalege ( dostopno na povezavi 1 ali povezava 2 ). Vlogo je treba pred načrtovanim premikom poslati enemu od veterinarjev VF NVI, od lanskega leta dalje pa je vlogo možno oddati (in prejeti potrdilo) tudi elektronsko, in sicer neposredno v Registru čebelnjakov. Za to potrebujemo le dostop do Registra čebelnjakov (vloga je dostopna tudi na spletni strani ČZS). Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15) omogoča tudi registracijo začasnega čebelnjaka (če se naredi začasen premik na lokacijo, kjer ni registriranega čebelnjaka ali stojišča). Registracija takšnega čebelnjaka je možna za obdobje dveh mesecev, opravimo pa jo s prej opisanima obrazcem. Po opravljenem premiku in namestitvi čebeljih družin na novi lokaciji (stojišče ali začasni čebelnjak) je treba na vidno mesto obesiti kopijo veterinarskega potrdila, s katerega so razvidni tudi čebelarjevi podatki.
Če se premiki čebeljih družin med 15. (Primorska) oziroma 25. (preostala Slovenija) marcem in 30. junijem izvajajo s s hruševim ožigom okuženega območja, žarišč okužbe in njihove 3 km okolice na neokuženo območje ali na lokacijo, ki je manj kot 1 km oddaljena od roba sadovnjaka, drevesnice ali matičnih nasadov mora čebelar upoštevati tudi Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Ur. l. RS, št. 50/14) in izvesti ustrezne preventivne karantenske ukrepe.
Pri vseh premikih čebel na nove lokacije je treba čebele predhodno pregledati in poskrbeti, da premikamo le zdrave, močne čebelje družine, ki so (pred in po premiku) oskrbljene po načelih dobre čebelarske prakse ter imajo ves čas tudi zadosti zalog hrane. Premiki se opravijo v času, ko čebele ne izletavajo, torej v nočnem času ali v času slabega vremena, med prevozom pa je čebeljim družinam treba zagotoviti dovolj zraka.
 
Simon Golob
svetovalec JSSČ za tehnologijo čebelarjenja
simon.golob@czs.si

* s klikom na podčrtnao besedilo dostopate do povezav z dodatnimi informacijami ali obrazci*