Obnova gozdnogospodarskih načrtov

18.12.2020 10:38:31
Tehnologija
Vse čebelarke in čebelarje ponovno pozivamo, da lahko za posamezna območja, ki jih pokrivajo območne enote Zavodov za gozdove ali za območje celotne Slovenije, pošljete pobude in predloge povezane z obnovo gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 2020 – 2029. Pobude je mogoče podati preko spletne strani Zavoda za gozdove Slovenije  http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/index.html
Časa imate še do  31. decembra 2020. 

V prilogi lahko vidite tudi dopis, ki je bil v ta namen s strani ČZS posredovan Zavodu za gozdove. 

 
Hkrati vam sporočamo, da se obnavljajo tudi 10-letni lovskoupravljavski načrti, na katere je prav tako mogoče podati vaše predloge. Dostop je prav tako možen na zgornji povezavi.

Številčnejše kot bomo izrazili naše pobude in predloge uspešnejši bomo.  

Aleš Bozovičar, ONS