Pregled pašnih kapacitet v spletni aplikaciji GERK

17.12.2020 9:49:47
Tehnologija
Do aplikacije GERK lahko brez prijave dostopamo prek spletne strani: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/

Poleg ostalih koristnih funkcij ki jih lahko uporabljamo nam aplikacija omogoča tudi vpogled v prisotnost določenih medovitih rastlin na posameznem območju in s  tem povezanim največjim možnim številom čebel v času aktivnega medenja.  Da bi izvedeli kakšne so predvidene pašne kapacitete glede na prisotnost določene vrste medovitih rastlin, za posamezno območje v aplikaciji storimo sledeče:

 -v levem delu zaslona poiščemo rubriko čebelarstvo in s puščico odpremo dodaten zavihek ( slika1)

- v tem zavihku kliknemo na puščico in kvadratek ob naslovu Kataster čebelje paše ( slika 2)

-Odpre se nam seznam medovitih rastlin ( slika 2).

-naenkrat lahko gledamo stanje le za eno rastlinsko vrsto zato obkljukamo kvadratek le pred posamezno rastlinsko vrsto. Na karti se nam prikažejo obarvani kvadrati, ki zajemajo območje 1km x 1km (slika 3). Zemljevid mora biti dovolj približan da je le te mogoče videti. Če smo preveč oddaljeni se ob rastlini prikaže simbol prečrtanega očesa ( slika 4) 

-različne obarvanosti kvadratov pomenijo različno prisotnost določenih rastlin na območju. Če ob imenu rastline kliknemo na puščico ki kaže dol se nam odpre legenda posameznih barv ( slika 5)

-s klikom malo črko »T« poleg posamezne rastline, v levem delu zaslona, pa se nam na karti v vsakem kvadrantu območja 1km2 izpiše maksimalno število čebeljih družin, ki jih lahko na takšno območje namestimo v primeru medenja izbrane medovite rastline ( slika 6). Število je  določeno na podlagi stevila posameznih medovitih rastlin  znotraj območja.

Aplikacija nam tako prek te funkcije omogoča ogled okvirne prisotnosti medovitih rastlin na posameznih območjih. Na podlagi tega se na primer lažje odločimo za premike čebeljih družin ki jih bomo izvajali v času sezone ali za postavitev stacionarnega čebelnjaka.


Simon Golob
 
Svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja 
Čebelarska zveza Slovenije
Javna svetovalna služba v čebelarstvu
 

Fotografije