Obvestilo o zbiranju pobud v zvezi z obnovo 10-letnih gozdnogospodarskih načrto

02.12.2020 11:30:44
Tehnologija
Obvestilo o zbiranju pobud v zvezi z obnovo 10-letnih gozdnogospodarskih načrtov
 
Sporočamo vam, da lahko lastniki gozdov in druga zainteresirana javnost za posamezna območja, ki jih pokrivajo območne enote Zavodov za gozdove, pošljete pobude in predloge povezane z obnovo gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 2020 – 2029. Pobude je mogoče podati preko spletne strani Zavoda za gozdove Slovenije  http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/oddaja_pobud_za_gozdnogospodarske_nacrte/index.html do 31. decembra 2020. Na spletni povezavi Zavoda za gozdove Slovenije http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/index.html so objavljene tudi podrobnosti povezane z gozdnogospodarskimi načrti.  
 
Hkrati vam sporočamo, da se obnavljajo tudi 10-letni lovskoupravljavski načrti, na katere je prav tako mogoče podati vaše predloge.
 
Pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim gozdnogospodarskim načrtom, zato zavodi z veseljem pričakujejo odziv javnosti.
 
 Lidija Senič, vodja služb ČZS