Sporočanje števila čebeljih družin

11.11.2020 9:58:38
Tehnologija
Danes smo  vsi čebelarjii iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejeli obrazec za sporočanje števila čebeljih družin. V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin ki je bilo v posameznem čebelnjaku na dan 15. aprila in 31. oktobra in sicer najkasneje do 1.decembra v tekočem letu. Pri številu čebeljih družin se upoštevajo tako gospodarne kot tudi rezervne čebelje družine.

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin   prosijo, da se čebelarji  zaradi hitrejše obdelave podatkov, v čim večji meri za sporočanje števila čebeljih družin poslužujejo spletne aplikacije :

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup 

Vlado Auguštin