Strokovna razprava o ekološkem čebelarstvu

10.09.2020 9:03:16
Tehnologija
Ekološko čebelarjenje predstavlja obliko in način čebelarjenja, ki  le počasi pridobiva  večji pomen v slovenskem čebelarskem prostoru.
Slovenija ima pestre naravne danosti z bogato krajinsko členitvijo,  avtohtono kranjsko čebelo, različnimi tipi pokrajin in podnebji, ter ima tako odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina čebelarjenja. Ta pomembno prispeva k zagotavljanju neoporečnih čebeljih pridelkov in  ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti.
O ekološkem čebelarjenju je  tekla  beseda včeraj  v  Stični , kjer je Javna svetovalna služba v čebelarstvu   organizirala strokovni posvet  o ekološkem čebelarstvu.
V njemu so sodelovali :
Mitja Zupančič - svetovalec specialist  za področje ekološkega kmetovanja  – s temo:  Zahteve in prednosti ekološkega čebelarjenja. V temi  bili izpostavljeni  izzivi   za v prihodnje v smislu uvrstitve ekološkega čebelarstva v novo programsko obdobje programa razvoja podeželja, katerega obrisi se že kažejo, podrobnosti pa bodo opredeljene v prihodnje. Izpostavljene so bile tudi nekatere novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja na področju EU, kot je npr. skupinsko certificiranje, ter tudi nekatere za enkrat manjše novosti glede pravil za ekološko čebelarstvo.
Vlado Auguštin svetovalec specialist za tehnologijo pri JSSČ – s temo :  Prehod iz alternativnega v ekološko čebelarjenje s povdarkom na kvaliteti propolisa in voska.  V temi so  je bila predstavljena tehnologija prehoda iz konvencionalnega v ekološko čebelarjenje, s katero lahko iz notranjosti čebeljega panja lahko odstranimo s kumafosom  in amitrazom onesnažen vosek in propolis.
Po predavanjih se je razvnela živahna debata o problemih s katerimi se srečujejo čebelarji pri ekološkem čebelarjenju. Na koncu smo prišli do sklepa, da  pri tem načinu  čebelarjenja predstavlja največjo  težavo  zatiranje varoj s sonaravnimi sredstvi.  Uporaba le teh zahteva veliko znanja in prakse. Prav zaradi tega bo potrebno v bodoče veliko več pozornosti in časa posvetiti pri usposabljanju čebelarjev iz te teme.
 
Na koncu  še zahvala vodstvu ČD Stična, na odlični organizaciji posveta, ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-19.
 
Vlado Auguštin