KRMLJENJE ČEBELJIH DRUŽIN V BREZPAŠNEM OBDOBJU

21.07.2020 12:45:06
Tehnologija
KRMLJENJE ČEBELJIH DRUŽIN V BREZPAŠNEM OBDOBJU
Letošnje leto za naše čebelje družine, njihov razvoj in posledično za dobre donose ponovno ni bilo najbolj ugodno. Po zgodnji in topli spomladi, katera je veliko obetala, tako na cvetlični, kot tudi na gozdni paši, se je v maju pojavilo deževno obdobje, katero kar ni in ni hotelo oditi. V času ko bi morale čebele intenzivno izkoriščati paše in čebelarji pobirati sadove njihovega dela, je hladno in deževno vreme čebele zadržalo v panjih. Večino medenja pa je zavrl dež, hlad in nenehen veter. Čebelarji smo imeli s pridelavo pridelkov malo dela, zato pa ga je bilo več s preprečevanjem rojenja, lovljenjem že nastalih rojev in s krmljenjem čebeljih družin, katerim je ponekod  že primanjkovalo hrane.
Žal je bila sezona takšna kot je bila in ne glede na to koliko o njej razmišljamo je ne moremo več spremeniti. Naše misli in delo moramo zato usmeriti v prihodnost. Vstopili smo že v brez pašno obdobje kateremu bo sledila jesen in zima. Kakšno bo katero izmed teh obdobij, žal ne moremo napovedati lahko pa rečemo da bodo čebele vsekakor na preizkušnji. To je razlog da morajo biti zato kar najbolje pripravljene in najbolje oskrbovane. Ena izmed nalog v tem brez pašnem obdobju je tudi krmljenje čebel, s čemer jim obnovimo zaloge hrane za zimski čas.
S krmljenjem za zimo običajno začnemo že po zadnjem točenju, oziroma po koncu zadnje paše na našem območju. Krmimo zato da čebele ne čutijo pomanjkanja ter da matica še vedno nemoteno zalega. Sprva krmimo manj intenzivno, saj bi z prevelikimi količinami hrane čebele zablokirajo prazne celice v plodišču in matice preprečile zaleganje, kar bi pomenilo manj izleženih zimskih čebel. Kasneje pa krmimo tudi z večjimi količinami, da si čebele si ustvarijo potrebne zloge hrane v plodiščih. Krmljenje planiramo tako, da do 15. septembra vse družine nakrmimo. Pri tem naj nam bo v pomoč podatek da AŽ panj potrebuje med 12,5 in 15 kg sladkorja; LR panj 15 in 18kg in LR panj v dveh nakladah med 22 in 25kg. Različne izpeljanke pa temu primerno, potrebujejo več ali manj. Ker pa nismo matematiki da bi se zanašali le na številke, panje tudi odpremo in preverimo kakšne so dejanske zaloge hrane.
Čebele lahko krmimo na različne načine. Vsem čebelarjem je poznana metoda hitrega odvzema, pri kateri gre za nalivanje sladkorne raztopine v klasični pitalnik pri AŽ ali LR panju.  Za ta način sladkorno raztopino pripravimo v razmerju 1:1 ( sladkor: voda). Krmljenje obvezno izvajamo zvečer, po sončnem zahodu saj se tako izognemo stikanju čebel in nastanku čebeljega ropa. Čebele običajno krmimo vsak dan ali pa vsak drugi dan in jim na ta način povečujemo količino zaloge.
Poznamo pa tudi krmljenje po metodi počasnega odvzema.
Značilnost te metode je čebele sladkorno raztopino porabljajo dalj časa, lahko tudi teden dni ali več. Zato naenkrat dodamo večje količine sladkorja in s tem tudi privarčujemo na porabljenem času. Ker je sladkorna raztopina v panju prisotna več časa jo pripravimo v razmerju vsaj 3:2 ( Sladkor : Voda), kar raztopini tudi podaljša obstojnost. Ker je stik čebel z sladkorno raztopino manjši je manjša tudi možnost za nastanek ropa. Zato  lahko na ta način krmimo tudi sredi dneva, v kolikor temperature niso previsoke in pazimo da za sabo ne puščamo polite sladkorne raztopine.
Krmljenje po metodi počasnega odvzema lahko izvajamo preko preko PVC kantic, in  cevke z mrežico. Kantice z raztopino pripravimo pred krmljenjem in jih prenesemo (ali  prepeljemo) do čebelnjaka, kar nam olajša sam transport in prelivanje. Lahko pa jih nalivamo tudi na samem mesti krmljenja. V AŽ panjih kantice postavimo v medišče iz katerega odstranimo 3-4 sate, v kolikor pa je za mrežastimi vratci dovolj prostora, pa jih lahko postavimo tudi tja. V Nakladnih panjih jih prav tako vstavimo v medišče iz katerega izpraznimo sate. Čebele preko cevke odvzemajo sladkorno raztopino, mrežica pa preprečuje, da bi se v njej utapljale ali zašle v izpraznjeno posodo. Pazimo da cevko  postavimo tako da je čebelam omogočen vstop vanjo.
Za krmljenje lahko uporabimo tudi PVC vedra,  plastenke ali steklene kozarce, katerim v pokrov izvrtamo nekaj 2mm velikih luknjic. Takšen način krmljenje imenujemo tudi krmljenje preko  kapilarnega odvzema.  V vedro, kozarec ali plastenko  nalijemo sladkorno raztopino, zapremo in obrnemo na pokrov. Odvisno od prostora, ki nam je na voljo lahko to v AŽ panju vstavimo v izpraznjeno medišče, ali zadaj med sate in vrata panja. V nakladnem panju pa tovrstnem krmilnik postavimo na zgornje sate in čez poveznemo prazno naklado s pokrovom. Tak krmilnik mora biti vedno podložen ali postavljen na sate ali matično rešetko, tak oda imajo čebele dostop da kapljic ki nastajajo na spodnjem delu krmilnika.

Le dobro oskrbljene čebelje družine se lahko v poletnem brez pašnem obdobju dobro razvijejo in si ustvarijo zadostne zaloge hrane za zimski čas. Le to pa je ključnega pomena za preživetje zime in za dober razvoj v spomladanskem času, ko nam bodo vložen trud in čas povrnile s številnimi čebeljimi pridelki.

Simon Golob, JSSČ
 
 
 
 
 

Fotografije