Urnik usposabljanj v juniju 2023

26.05.2023 8:42:50
Izobraževanje
Urnik usposabljanj junij 2023
Vsa usposabljanja so namenjena vsem Slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Za praktične delavnice (v regijskih učnih čebelnjakih) so obvezne prijave zaradi omejenega števila prostih mest. Pridržujemo si pravico, da iz objektivnih razlogov urnik naknadno spremenimo. Redno spremljajte posodobitve urnika usposabljanj na spletni strani ČZS, junijski urnik bomo posodobili z dodatnimi izobraževanji tudi predavanji VF NVI. V juniju načrtujemo izvedbo do 5 predavanj na temo »Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OSNOVNE« na lokacijah Postojna, Brode pri Škofji Loki, Višnja Gora, Lukovica, Velenje in Maribor.
 
 
Datum Čas Tema Izvajalec Kraj Obvezna prijava
1. junij 17.00 Oskrba čebeljih družin skozi leto v nakladnih panjih* Vladimir Fajdiga Društveni čebelnjak ČD Vojnik, pri Lovskem domu g. Babnik 041/211 295
5. junij 17.00 Oskrba čebeljih družin skozi leto v nakladnih panjih* Vladimir Fajdiga MKC Slovenj Gradec, Ozare 18, Slovenj Gradec g. Knez 041/321 149
5. junij 17.00 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OSNOVNE Ana Janžekovič Hiša kranjske čebele, Mestni trg 2, Višnja Gora Hiša kranjske čebele, 01/444 04 10, prijava@hkc.si, ga. Peunik Okorn 041/967 964
6. junij 17.00 Bolezni in zdravstveno varstvo čebel mag. Ivo Planinc, dr. vet. med. in Suzana Skerbiš, dr. vet. med. Višja strokovna šola Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna g. Fajdiga 031/381 881
7. junij 16.00 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OSNOVNE Tomaž Samec Dvorana MOV, Titov trg 1, Velenje g. Podrižnik 041/420 821
7. junij 17.00 Vzreja čebeljih matic – delavnica* Brane Borštnik Regijski učni čebelnjak gorenjskega okoliša, Zgornje Gorje, 4247 Zgornje Gorje g. Perčič 041/523 781
9. junij 17.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Vladimir Fajdiga Gasilski dom Velike Lašče, Na postajo 10, Velike Lašče g. Borštnik 031/336 905
12. junij 17.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Vladimir Fajdiga Čebelnjak ČD Trebelno-Mokronog g. Starič 041/760 156
13. junij 17.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Franc Podrižnik Društveni prostor ČD Janka Pislaka Slivnica, Mariborska 10, 2312 Orehova Vas g. Lipnik 041/760 567
15. junij 18.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Franc Podrižnik Šentrupert Dežela kozolcev, Lunačkov čebelnjak g. Tratar 041/824 920
16. junij 10.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Franko Dolgan Šolski čebelnjak pri OŠ Horjul g. Prebil 031/604 309
19. junij 16.00 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OSNOVNE Tomaž Samec Predavalnica Milana Erjavca, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče g. Vogrinec 041/818 705
19. junij 17.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Vladimir Fajdiga Večnamenska dvorana v Kotljah g. Borko 051/239 931
20. junij 16.30 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Franko Dolgan Pri čebelnjaku g. Janeza Thalerja, Selca g. Lotrič 041/767 238
21. junij 16.30 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OSNOVNE Aljaž Debelak Višja strokovna šola Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna (učilnica v 1. nadstropju) g. Fajdiga 031/381 881
21. junij 17.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Franko Dolgan Učni čebelnjak na Livadi g. Süssinger 051/604 492
21. junij 17.00 Vzreja čebeljih matic – delavnica* Brane Borštnik Društveni čebelnjak ČD Vojnik, pri Lovskem domu g. Babnik 041/211 295
23. junij 17.00 Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske prakse – delavnica* Vladimir Fajdiga Čebelnjak v Dragi (CUDV) na Igu g. Šteblaj 041/466 464
* Javno naročilo za izvedbo Usposabljanj v čebelarstvu za programsko leto 2023