Javni razpis za izbor članov komisij NPK Čebelar

23.11.2022 9:50:40
Izobraževanje
Na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za nacionalne poklicne kvalifikacije je do zapolnitve mest odprt javni razpis za izbor 9 kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij Čebelar/čebelarka in sicer:
4 mesta za kandidate za člane komisij: z najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer živinoreja ali veterina ali gozdarstvo ali biologija in pet let delovnih izkušenj s področja čebelarstva,
3 mesta za kandidate za člane komisij: z najmanj en srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja čebelarstva,
2 mesti za kandidate za člane komisij: z najmanj naziv čebelarski mojster.

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA OBJAVLJAMO V SPODNJI PRILOGI.

Povezava do razpisa: https://www.nrpslo.org/za-komisije/javni-razpis-za-clane-komisije

Prav tako je na tej spletni strani objavljen javni razpis za izbor 23 kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK Medičar/medičarka, s področja živilstva, etnologije in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki ter najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja medičarstva in izdelovanja izdelkov iz medena testa.

Za vse dodatne informacije v zvezi z obema razpisomoma lahko zaprosite na e-naslovu: jelka.kozjak-jezernik@ric.si oz. po tel. št.: 01 548 46 36.

ČZS