Praznično branje – jubilejna številka Slovenskega čebelarja

22.06.2021 14:33:36
Izobraževanje
Ob skorajšnjem praznovanju 30-letnice Slovenije vam predlagamo praznično branje – jubilejno številko Slovenskega čebelarja, ki smo jo izdali leta 2011, ob praznovanju 20-letnice Slovenije. V jubilejni številki so različni avtorji, v več člankih, temeljito predstavili razvoj slovenskega čebelarstva v obdobju 1991-2011. Kot taka je pomemben zgodovinski dokument slovenskega čebelarstva, zato vas vabimo k branju.
Jubilejna številka SČ (2011) je objavljena v elektronski obliki na spletu:
ČZS:  https://czs.si/Upload/files/Slovenski%20cebelar%20jubilejna%20stevilka.pdf
dLib: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-J2LDBYNA/?euapi=1&query=%27keywords%3dslovenski+%c4%8debelar%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=2012&page=2
Želimo vam lepo praznovanje dneva državnosti ob zanimivem branju!
Uredništvo