Natečaj strokovne in promocijske čebelarske literature

07.04.2021 13:54:33
Izobraževanje
NATEČAJ STROKOVNE IN PROMOCIJSKE ČEBELARSKE LITERATURE IZDANE V SLOVENIJI MED LETOM 2019-2020.
 
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu razpisuje natečaj strokovne in promocijske čebelarske literature, izdane v Republiki Sloveniji.
Natečaj je namenjen vsem ( čebelarske organizacije, društva, institucije, zveze, posamezniki…) ki delujejo na območju Republike Slovenije in so v zadnjih 2. letih (izdanih v letu 2019 in 2020) izdali strokovno ali promocijsko čebelarsko literaturo oz. publikacijo.
Za literaturo oz. publikacijo se štejejo knjige ali brošure, ki so izdelane, založne v fizični ali elektronski obliki namenjene za uporabo v javnosti z čebelarsko vsebino.
Razpisujemo dve kategoriji:
  1. Strokovna literatura
  2. Promocijska literatura
Literaturo je potrebno poslati na naslov Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica do 30.04.2021
Prijava: e-prijava
NATEČAJ STROKOVNE IN PROMOCIJSKE ČEBELARSKE LITERATURE IZDANE V SLOVENIJI MED LETOM 2019-2020.
Rezultati bodo znani jeseni 2021, objavljeni pa bodo na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije in v glasilu Slovenski čebelar.
Vsi prijavljeni boste obvestilo o izboru dobili po elektronski pošti, vabilo na podelitev priznanj pa bo poslano tudi po klasični pošti.
 
Najboljši založnik bo za nagrado dobil recenzijo izbrane literature v reviji Slovenski čebelar v letu 2021 in priznanje na podelitvi.
 
Prijavljeno literaturo bo pregledala in izbrala komisija - Programsko izdajateljski svet pri Čebelarski zvezi Slovenije.
 
Vse dodatne informacije prejmete: Barbara Dimc, 041/370-409 ali barbara.dimc@czs.si
 
 Barbara Dimc, tajnik