V teku je obsežna medijska kampanja za boljšo prepoznavnost shem kakovosti!

25.10.2022 12:54:14
Varna hrana
V teku je promocijska kampanja shem kakovosti, ki jo v višini 350.000 € financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na pobudo Konzorcija nosilcev EU zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov ter njegovega zastopnika Boštjana Noča. Oglase lahko spremljate v medijih od 21.10. do 30.11.2022, ter predvidoma maja in junija prihodnje leto. Promocijo  znaka »zaščitena geografska označba«, katerega nosi naš Slovenski med ZGO, ter znaka »zaščitena označba porekla«, katerega najdemo na embalaži Kočevskega gozdnega medu, ter Kraškega medu bomo lahko spremljali preko TV oglasov (TV SLO, POP TV, KANAL A, Planet TV...), socialnih omrežij in tiskanih medijev.  Izkoristite priložnost dobre promocije in se priključite kateri izmed shem kakovosti, za dodano vrednost vašega medu!
Več informacij o medijski kampanji boste lahko izvedeli 16. novembra na Dnevu shem kakovosti, ki bo potekal na sedežu ČZS.

Video oglasi :
https://www.youtube.com/watch?v=RJH6hzvE6v0
https://www.youtube.com/watch?v=5YfE9NmtPMI
https://www.youtube.com/watch?v=BVJCv9Eb9iM
https://www.youtube.com/watch?v=NvnaJAkBBvE
https://www.youtube.com/watch?v=vgDs-iNyvqg
https://www.youtube.com/watch?v=Kt4ymCcbV1U
https://www.youtube.com/watch?v=tI3kWHQe3lE

Aljaž Debelak
svetovalec za varno hrano, ČZS

 

Fotografije