Hranilna vrednost slovenskega cvetnega prahu

20.12.2021 16:06:42
Varna hrana
Cvetni prah osmukanec se razlikuje v kemijski sestavi glede na botanično poreklo, geografsko območje pridobivanja, tip prsti, podnebje, čebelarsko prakso in čas pridobivanja. Hranilna sestava cvetnega prahu osmukanca je zelo variabilna, kar lahko sklepamo že iz dnevnega pridelka, saj ta navadno predstavlja mešanico grudic cvetnega prahu različnih barv. Mešanega oz. večvrstnega cvetnega prahu v Sloveniji tudi največ pridelamo. Medtem, ko je možnost pridobivanja pretežno istih vrst manjša in zahteva ročno prebiranje (le mogoče na pašah regrata, pravega kostanja, oljne ogrščice, ajde – lahko pridelamo pretežno enovrsten cvetni prah). Standardizacija večvrstnega cvetnega prahu je zelo težavna. V spodnji tabeli je prikazana sestava slovenskega večvrstnega cvetnega prahu.

Sestava svežega večvrstnega cvetnega prahu osmukanca (Lilek, 2020).
Sestavine Vsebnost (g/100 g) (MIN–MAKS)
Skupni ogljikovi hidrati
    Izkoristljivi ogljikovi hidrati
    Prehranska vlaknina
36,1–63,3
24,2–48,4
                                  6,52–20,1
Beljakovine 11,8–22,7
   Skupne aminokisline 10,0–23,7
Maščobe 4,80–19,4
Pepel 1,18–3,60
Voda 11,8–34,9
Makroelementi Vsebnost (mg/g) (MIN–MAKS)
Kalij (K) 4,41–10,5
Fosfor (P)
Žveplo (S)
2,67–7,49
1,26–3,13
Kalcij (Ca) 0,74–2,41
Klor (Cl) 0,38–1,74
Mikroelementi Vsebnost (μg/g) (MIN–MAKS)
Železo (Fe)
Mangan (Mn)
Cink (Zn)
Rubidij (Rb)
Brom (Br)
Stroncij (Sr)
49,1–148
15,7–89,0
12,3–47,0
4,90–61,8
1,16–28,5
0,65–3,47
 
Za uporabo cvetnega prahu osmukanca v prehranske in celo terapevtske namene je pomembno poznavanje sestave in funkcionalnih lastnosti cvetnega prahu osmukanca določenega botaničnega porekla. Le na takšen način lahko vključujemo v prehrano posameznika cvetni prah osmukanec, ki ustreza njegovim prehranskim potrebam in dopolnilom morebitni terapiji.


Nataša Lilek, svetovalka za varno hrano