Ne zamudite obnovitvenega seminarja za preskuševalce medu

12.05.2021 10:26:15
Varna hrana
Skladno s Pravilnikom o senzoričnem ocenjevanju medu in Pravilnikom o pravicah in obveznostih preskuševalcev medu mora preskuševalec najmanj enkrat na tri leta opraviti obnovitveni seminar s preverjanjem senzoričnih zaznav. Zadnji obnovitveni seminar je bil izveden leta 2018, zato pozivamo vse aktivne preskuševalce, da se udeležijo obnovitvenega seminarja s testiranjem senzorične občutljivosti. Organizatorji letošnjih ocenjevanj medu bodo pozvani, da k sodelovanju povabijo le aktivne in preverjene preskuševalce medu, saj se lahko le na takšen način zagotovi kakovostna izvedba ocenjevanja. Istočasno bomo izvedli tudi srečanje aktivnih preskuševalcev s predstavitvijo novega Pravilnika o senzoričnem ocenjevanju medu in z izmenjavo izkušenj dela na tem področju.
 
Obnovitveni seminar za preskuševalce medu bo potekal v torek, 22. junija 2021, s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Oddelka za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Seminar obsega 5 pedagoških ur in vključuje senzorične preskuse za preverjanje preskuševalčevih zaznav, ocenjevanje vzorcev medu, usklajevanje ocen preskuševalcev in seznanjanje z aktualnimi temami na področju senzorične analize medu. Program dela bodo udeleženci prejeli pred pričetkom seminarja.

Zaradi organizacije prosimo za prijavo najkasneje do 4.6.2021, na naslov: marinka.jan@bf.uni-lj.si.
Prijava je potrjena s plačilom kotizacije v višini 50,00 € do izvedbe seminarja. Prosimo, da pri plačilu upoštevate naslednje podatke:
Številka računa: 01100-6030707410
Sklic/referenca: SI00 35430
IBAN: SI56011006030707410
SWIFT: BSLJSI2X
Namen plačila: »OPM 2021, vaš priimek in ime«


BF in ČZS