15. let od prve peneče medice

11.11.2020 9:25:49
Varna hrana
Na pobudo vodstva ČZD Maribor je bila leta 2002 ustanovljena Sekcija izdelovalcev medenih pijač, ki je združila izdelovalce medenih pijač iz cele Slovenije. Vloga sekcije ni bila samo druženje, ampak tudi da čebelarje preko tečajev, tako teoretično kot tudi praktično usposobi za izdelavo medenih pijač. Kakovost njihovih končnih izdelkov medenih pijač pa se je preverjala z vsakoletnim ocenjevanjem medenih pijač. 

Čebelarji so hitro nadgrajevali svoje znanje o pridelavi medenih pijač. A kmalu to ni bilo več dovolj. Zato je padla ideja, da dopolnijo svoj ponudbo medenih pijač še s penečo medico oz. kot so jo takrat poimenovali »medena penina«. V sekciji so takrat imeli srečo, da je bila ena od predavateljic poznavalka »šampanjske« metode izdelave penin. Ga. Silva Podlesnik je bila pripravljena pripraviti ustrezna navodila kot tudi voditi celoten tečaj izdelave peneče medice. Čebelar se na svoji čebelarski poti venomer uči, in tako se je pet čebelarjev opogumilo, da se udeležijo prvega tovrstnega tečaja. In po enem letu jim s skupnimi močmi uspe, da v Mariboru prvič svetu predstavijo penečo medico na god sv. Martina. Nad kakovostjo prve peneče medice so bili presenečeni tako prvi udeleženci tega tečaja, predavateljica kot tudi ocenjevalna komisija.
 
Peneča medica je tako najmlajša med medenimi pijačami. In je sad vrhunskega znanja slovenskih izdelovalcev medenih pijač, kakovostnega slovenskega medu in izdelana po klasični šampanjski metodi. Vsebuje od 9,0 do 15,0 vol. % alkohola, minimalni tlak peneče medice mora biti najmanj 3,0 bara. Glede na ostanek neprevretega sladkorja pa ločimo suho, polsuho, polsladko in sladko penečo medico.

 Čebelarji smo tako ponosni na penečo medico, ki jo lahko ponudimo ob posebnih priložnostih, kot so poroka, slavnostni dogodki, slavnostne večerje in podobno.
 
Pripravil:
Tomaž Samec, svetovalec za varno hrano pri Javni svetovalni službi v čebelarstvu