Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« v šoli Grm Novo mesto – center biotehnike

19.10.2020 13:07:00
Varna hrana
V okviru projekta »Kar sejemo, to žanjemo« smo v letu 2020 pridelovali buče golice, ki so tudi medovite rastline.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je oljne buče posejal na 1,8 ha. Buče so septembra dozorele. Uporabili smo jih za dekoracijski material, preostanek pa bo namenjen predelavi v bučno olje. Kot zaključek projekta so dijaki izrezovali buče in izdelovali iz njih prostorske dekoracije.

Sodelovali so dijaki 5.b razreda, programa Hortikulturni tehnik in dijaki 1.g ter 1.h razreda, programa Slaščičar in Mesar. Nastalo je nekaj zanimivih izdelkov, predvsem pa so se dijaki med izdelovanjem zelo zabavali. Dekoracije so dijaki razstavili pred vhodi v šolo. Svoje izdelke so prikazali in preizkusili tudi v nočnem času.

Pripravila:
Andreja Bartolj Bele, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Marko Hrastelj, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma