​Stanje medovitih rastlin v začetku maja

03.05.2021 22:47:59
Napoved medenja
Smo v začetku maja in za nami je že več kot mesec dni slabega in hladnega vremena, ki po vsej državi onemogoča pašo čebelam, kar jo je po pozebah, ki smo jih bili deležni letos sploh še ostalo.
Regrat in sadno drevje v večjem delu države končujejo s cvetenjem. Izjema so višje lege v notranjosti države ter Gorenjska in Koroška regije kje lahko v senčnih legah opazujemo tudi še cvetenje češnje. Ob takšnih pogojih čebelam ponujajo predvsem cvetni prah in ne zagotavljajo trenutnih potreb po energetskemu delu obroka, ki ga predstavlja nektar.
Oljna ogrščica:
Čeprav je površin posejanih z njo zelo malo še tiste družine, ki se nahajajo v njeni neposredni bližini nimajo veliki koristi od nje. Tehtnice tudi na teh območjih skoraj ne beležijo pozitivnega donosa in ga tudi v prihodnjih, zadnjih dneh njenega cvetenja ne pričakujemo.  
Akacija:
Kot smo že poročali je pozeba akacijo zelo prizadela po vsej državi. Še najbolje so pozebo prestale višje lege Brd in Goriškega območje vendar je obseg teh površin zelo majhen sploh ob zapori, zaradi hude gnilobe, večjega območja Brd. Tu prvi cvetovi akacije, ki so pozebo prestali,  belijo in bodo predvidoma ob koncu tega tedna začele cveteti.
Akacija na prizadetih območjih tudi na vzhodu in jugu države šele sedaj kažejo znake rasti sekundarnih poganjkov. Od katerih ne pričakujemo veliko in tudi ob takšnem nadaljevanju razvoja bo njihovo cvetenje zelo pozno šele ob koncu meseca maja.
Kostanj:
Pregledali smo tudi vse večje sestoje kostanja po državi. Tudi kostanj je utrpel škodo, saj veliko primarnih brstov izkazuje črno sredico in tako znake propadanja poganjka. Najhuje je na območju  Dolenske kjer je bila pozeba glede na razvoj kostanja najbolj izrazita. Na območju osrednje Slovenije in Pohorja je stanje nekoliko boljše in je prizadetih manjši delež kostanjev. Tudi pri poškodovanih kostanjevih brstih je opaziti rast sekundarnih poganjkov.
Lipa, Lipovec:
Znakov pozebe za enkrat ne izkazujeta. Kakšen bo nadalni razvoj in kolikšen bo delež cvetov bomo videli v prihodnjih tednih. Lani sta obe rastlini imeli obilo cvetja in upamo, da bo tudi letos tako.  
Javor:
Tudi javor znakov pozebe ne izkazuje. Tako kot ostale rastline zaradi neugodnih razmer kasni z razvojem in je v večjem delu države še v zgodnji fazi razvoja in cvetnih poganjkov še ni možno videti. Na posameznih območjih v nižjih legah opazimo posamezne kolonije ušic in upamo, da se v nadaljevanju uspejo razviti v zadostni meri, da čebelam ponudijo pašo.
Smreka:
Trenutni pregledi nižjih leg smrekovih sestojev ne izkazujejo obetov. Opazen je posamezen veliki kapar, ki je kljub tako nizkim temperaturam uspel preživeti, kar je vsekakor premalo za pašo. Kolonij uši trenutno še ne beležimo.
 
Vse vire bomo intenzivno spremljali tudi v prihodnje in vas bomo o stanju sproti obveščali.
Čebelje družine so se sedaj ob naši pomoči uspele dobro razviti in samo čakajo na priložnost za pašo, ki pa kot kaže še kmalu ne bo prišla. Zato spremljate zaloge hrane v panjih, potrebe čebeljih družin so sedaj velike tudi do 0,5 kg na dan. Hkrati pa pazite, da imajo delo znotraj gnezda, saj ob takšnem stanju in brezdelju so pogoji za prehod v rojilno razpoloženje hitro zagotovljeni.     
 
Naj medi!
Aleš Bozovičar, ONS