​Napoved medenja za prvo polovico julija

02.07.2020 17:58:16
Napoved medenja
Konec junija se je vreme izboljšalo in prav tako medenja, predvsem zaradi lipe in kostanja, ki v dneh lepega in suhega vremena ponujata dobro pašo in dobre donose. Zadnji vikend smo videli kakšne zmogljivosti imata ti dve rastlini, ko so pogoji v naravi primerni. Letošnje leto je zanimivo tudi iz vidika trajanja cvetenja teh dveh rastlin, saj smo prve donose beležili pred 10. junijem in na istih območjih še kar vztrajajo. Poleg same lege rasti rastlin se odražajo razlike tudi v času cvetenja med posameznimi rastlinami znotraj istega območja in upamo, da bo vreme ugodno  vsaj še en teden, da čebele pašo čim bolje izkoristijo.
Najbolj zgodnji kostanji, ki so zacveteli kot prvi so utrpeli največ škode zaradi dežja, so porjaveli ter odpadajo. Preostala drevesa na nekoliko poznejših legah so v zadnji četrtini cvetenja, medtem ko v višjih legah še opažamo prisotnost cvetnih poganjkov, ki so tik pred cvetenjem. Podobno je z malo listno lipo, ki ima enak časovni razvoj kot kostanj, zato bodo rastline na poznih legah lahko cvetele še vse do sredine drugega tedna.
V dneh pred dežjem, ko je bilo lepo in sončno vreme, smo pregledali hojeve sestoje na območju Trnovskega gozda, Hrušice, Kalc, Logatca, Logaške planote, Ljubljanskega vrha, Javornikov, Snežnika in severnega dela Pohorja. Prisotnost zelene hojeve ušice ugotavljamo na območju vzhodnega dela Javornikov od Cerkniškega jezera do Loške doline vključno z vznožjem Snežnika. Prav tako dobro kaže na območju Logatca, nekoliko slabši znaki so na Logaški planoti – Menišiji, vendar je ob ugodnem nadalnjem razvoju tudi tu pričakovati, da bodo uši  dobro izločale. Dobre znake pokapanosti smo včeraj opazili tudi pri pregledu severnega dela Pohorja. Nekoliko slabše je na območju Kozjaka, kjer znake pokapanosti za enkrat opažamo v nižjih legah tega območja.  
Na zahodni strani Javornikov, na Pivškem in Ilirskobistriškem območju je pokapanost izražena samo mestoma in v večini trenutno ne predstavlja obeta za hojevo pašo, podobno je tudi na območju Hrušice, Kalc in Trnovskega gozda.
Pred prevozi na hojevo pašo predlagamo, da si lokacijo dobro pregledate, zlasti podrast pod hojami in ugotovite pokapanost. Če je ta izražena v majhnem obsegu, je medenje lahko slabo in je zato bolje izbrati drugo mesto.
V naslednjih dneh bomo pregledali še ostala območja, kjer je prisotna hoja in vas o stanju sproti obveščali. Območij, kjer so trenutni obeti za hojevo pašo, je veliko, saj kot smo že zadnjič poročali je dober obet tudi na kočevskem, zato je z malo dobre volje in strpnosti prostora za namestitev čebel za vse dovolj.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS