KOLIKO ČEBEL NAJ BI BILO V SLOVENIJI - G. ZDEŠAR V KNJIGI SLOVENSKO ČEBELARST

09.08.2014 16:44:49
Tajništvo
Glede na mnenje predstojnika VF NVI, da je v Sloveniji preveč čebel objavljamo izsek iz knjige Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje. V tem delu urednik in priznani strokovnjak s področja čebelarstva ter  čebelar g. Pavle Zdešar piše takole:

...
 

 

Kljub vsemu naštetemu lahko ocenimo, da je slovensko čebelarstvo
primerno razvito in bo kljubovalo vsem grozečim nevšečnostim in kljub
konkurenci obstalo. Ob nemotenem delovanju lahko naprej zagotavlja
odličen servis oprašitve in za svoje potrošnike pridela dovolj zelo
kakovostnih čebeljih pridelkov. Pogoj za to je stalna vzreja od 170.000 do
220.000 gospodarskih družin. Nujno je, da v kratkem času s strogo osnovno
odbiro odločilno znižamo delež rumenosti v čebelji populaciji na minimum
in jo nato v celinskem delu popolnoma odpravimo. Osvojiti moramo nova
znanja vzreje in praktične prijeme ohranjanja čebeljih družin v ekstremnih
vremenskih nihanjih. Potrebno je, da zatiramo varozo enotno in glede na
fenološki zamik v posameznih območjih v istem času. V tem pogledu je
nujno, da čim več čebelarstev osvoji zatiranje z organskimi kislinami in
zapusti zatiranje s kemičnimi akaricidi. Na osnovi vsega tega je z dvigom
ravni znanja in opremljenosti ob primerni motiviranosti možno izkoristiti
naše naravne danosti za večjo pridelavo naših žlahtnih čebeljih pridelkov
vrhunske kakovosti. Le to je pot do nižje lastne cene in donosnosti ter
najboljša obramba pred cenenim tujim medom. Na takšni zdravi temeljni
dejavnosti se šele lahko primerno razvijajo vse razvojne smeri čebelarstva.
S tem strokovnim knjižnim delom želimo avtorji vsak s svoje strokovne
usmeritve pomagati pri uspešnem uresničevanju teh ciljev.
Pavel Zdešar