Prenos slovenske prakse čebelarjenja invalidov na vozičkih na Češko

25.08.2021 11:31:22
Tajništvo
 
 
 
                                        
 
 
Brno, 24. avgusta 2021
 
 
 
PRENOS SLOVENSKE PRAKSE ČEBELARJENJA INVALIDOV NA VOZIČKIH NA ČEŠKO
 
 
 
Slovenija ima dolgo in bogato čebelarsko tradicijo. Slovenci se upravičeno imenujemo čebelarski narod. Pred nekaj leti smo svoji močni nacionalni tradiciji dodali še globalno. Na predlog Čebelarske zveze Slovenije je slovenska vlada uspešno izvedla projekt razglasitve svetovnega dneva čebel s strani Organizacije združenih narodov, ki ga praznujemo 20. maja  - na rojstni dan Antona Janše, znanega slovenskega čebelarja. Svetovni dan čebel je namenjen širjenju zavesti o pomenu čebel za okolje, biotsko raznovrstnost in prehransko varnost. Slovenija uresničuje poslanstvo tega dne s številnimi projekti, ki krepijo družbeni pomen čebelarstva.
 
24.avgusta 2021 je v Brnu, v centru Kociánka, na pobudo Veleposlaništva RS v Pragi v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, Zvezo paraplegikov Slovenije ter MO Murska Sobota, kjer stoji prvi učni čebelnjak za invalide, potekala predstavitev edinstvenega projekta – posebnega panja, ki je prilagojen in dostopen čebelarjem na invalidskih vozičkih ter opremljen z vsemi osnovnimi orodji za sodobno čebelarjenje. Nakladni panj, prilagojen za paraplegike je slovenska inovacija, ki se bo izven meja Slovenije prvič preizkusila prav na Češkem.
 
Čebelarji invalidi so slovensko inovacijo ter pozitivne izkušnje iz Slovenije prenesli češkim čebelarjem. Čebelnjak, prilagojen za delo invalidov na vozičkih, je organizaciji ParaCENTRUM Phoenix podarila Čebelarska zveza Slovenije, veleposlaništvo pa je zagotovilo prevod čebelarskega priročnika za invalide iz slovenščine v češčino in pripravilo prve tiskane izvode. Slovenski paraplegiki in čebelarji so češke partnerje povabili, da jih obiščejo v Sloveniji, kjer bodo za njih pripravili praktični prikaz čebelarjenja invalidov. Češka stran je izrazila interes tudi za strokovno sodelovanje in izmenjave na področju poučevanja čebelarstva in čebelarjenja za invalide v srednjih šolah.
 
Častni pokrovitelj projekta je predsednik Poslanske zbornice Parlamenta Češke republike, Radek Vondráček. Današnje predstavitve so se med drugimi udeležili Roman Kraus, češki senator, Jan Grolich, guverner Južnomoravske regije, Petr Hladík, prvi namestnik primatorke mesta Brno, podpredsednika Nacionalnega sveta invalidov ČR Jan Uherka in Petr Běhunek, rektorica Medelove univerze, predsednica Češke zveze čebelarjev Jarmila Machová, Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč, član Državnega sveta RS ter predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, slovenski in češki čebelarji ter čebelarji invalidi ter predstavniki lokalnih medijev.
 
Slovenska pobuda je bila zelo dobro sprejeta. Udeleženci so poudarili splošni pomen čebelarstva in izpostavili potencial projekta za polno vključevanje invalidov v družbo.
 
Veleposlaništvo RS v Pragi je dogodek organiziralo v okviru letošnje obeležitve Svetovnega dneva čebel.
 
 
 
 
 
 
       

 

Fotografije