Projekt "Kar sejemo, to žanjemo" na Šoli za Hortikulturo in vizualne umetnosti

12.07.2021 11:00:17
Tajništvo
Na šolskem posestvu smo na dveh lokacijah posejali medovito rastlino facelijo.   
V okviru zaključne naloge v triletnem programu vrtnar sta dve dijakinji urejali grede z medovitimi rastlinami ob čebelnjaku. V ureditev sta vključili tudi facelijo. Tako sta jo na eni od dvignjenih gred 17. maja 2021 posejali. Vremenske razmere so bile ustrezne in seme je dobro kalilo brez dodatnega zalivanja. 

Druga setev je bila izvedena na delu šolskega parka, ki je namenjen vzgoji trajnic. Spomladi smo se odločili, da povečamo predel parka, ki bo namenjen trajnicam. Zato smo preorali travno rušo in pripravili teren. Setev je bila izvedena 4. junija 2021. Ob setvi so bile temperature že dokaj visoke in je bilo potrebno zalivanj. Kalitev je bila zelo dobra.

Sedaj oba posevka s facelijo zadovoljivo uspevata in omogočata prepotrebno medičino in cvetni prah čebelam.

Šola za Hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Sergej Kos