Anketa o vrednotenju ciljev gospodarjenja z gozdovi pri območnih gozdnogospodar

12.07.2021 9:31:32
Tajništvo
Spoštovani,
Zavod za gozdove Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije sta v letu 2020 začela s pripravami na postopek izdelave območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, ki v celoti poteka v letu 2021. Ti načrti, ki jih potrjuje vlada Republike Slovenije, bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. Zaradi usklajevanja številnih interesov, ki jih družba od gozdov pričakuje, je ključnega pomena sodelovanje oz. participacija deležnikov v postopku priprave in sprejemanja območnih načrtov.
 
Ob koncu junija in v začetku julija na Zavodu za gozdove Slovenije nadaljujejo s postopkom participacije pri pripravi območnih gozdnogospodarskih načrtov.
 
Pripravili so spletno anketo, s katero želijo v širšem krogu deležnikov ovrednotiti pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi po posameznih gozdnogospodarskih območjih. Anketa nadomešča predvideno drugo delavnico na temo vrednotenja ciljev gospodarjenja z gozdovi z namenom čim večje vključenosti pomembnih deležnikov.
Vabijo vas k izpolnjevanju ankete, za katero boste potrebovali do 10 minut.
 
Spletno anketo je mogoče izpolniti do vključno 28. 7. 2021 preko povezave:
https://www.1ka.si/ON21.
 
Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujejo.
 
Čebelarska zveza Slovenije