Makete slovenskih čebelnjakov

28.06.2021 9:59:41
Tajništvo
Čebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Belinka pripravila razpis za izdelavo maket Slovenskih čebelnjakov. Razpis je bil namenjen dijakom srednjih lesarskih šol, ki bi ob pomoči mentorjev ustvarili makete tipičnih slovenskih čebelnjakov, čebelnjakov iz registra starih čebelnjakov ter posebnih čebelnjakov, ki stojijo na slovenskih tleh.
Kljub temu da je bilo prijavljenih 6 dijakov oziroma njihovih skupin, ki bi ustvarili 6 različnih maket pa nam je načrte za predvideno izpeljavo natečaja prekrižal virus Covid, zapiranje šol in posledično šolanje od doma. Tako da sta, kljub dogovarjnaju in nakjkratnem podaljšanju rokov za prijavo in oddajo izdelkov, natečaj zaključila le dva dijaka. To sta dijaka  Srednje lesarske šole Maribor,  Andreas Krajnc ki je izdelal maketo čebelnjaka g. Rakovnika iz Lovrenca na Pohorju in Luka Mertük,ki je izdelal maketo Idrijskega mestnega čebelnjaka.
Nad izdelavo maket pa sta bedela mentorja Mirjana in Marjan Kumer.

Strokovna komisija v sestavi dr. Borut Juvanec, Franc Šivic, Manja Robič Zima in Simon Golob je po prejemu obeh izdelkov odločila da oba avtorja maket razglasi za zmagovalca natečaja ter tako oba zasedeta prvo mesto. Dne 14.6.2021 je tako v Čebelarskem centru Slovenije, v navzočnosti komisije ter obeh mentorjev potekala podleitev nagrad, na kateri sta dijaka iz rok  predstavnice podjetja Belinka ga. Manje Robič Zima in podpredsednika ČZS g. Mateja Kotnika, prejela priznanja, knjigo Slovenski čebelnjak (s posvetilom njenega avtorja dr. Juvnaca ter predsednika ČZS Boštjana Noča) ter denarno nagrado, ki jo je v višini 750 € za vsakega dijaka dalo podjatje Belinka.  

Iskrene čestitke dijakoma tudi na nadaljnji ustvarijalni in karierni poti.

Vodja projekta, Simon Golob
 
 

Fotografije