Štirinajsti natečaj čebelarske fotografije

22.12.2020 15:51:32
Tajništvo
Vabimo vas k sodelovanju na štirinajstem natečaju čebelarske fotografije, ki bo sedmič tudi mednarodni.
Čebelarska zveza Slovenije ga letos organizira v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica, saj bo v letu 2021 v Višnji Gori zaživela Hiša kranjske čebele, katere del bo tudi muzej s stalno postavitvijo o kranjski čebeli. Ljubitelje čebelarske fotografije vabimo k sodelovanju na natečaju in s tem k soustvarjanju muzejske razstave. Najboljše fotografije, izbrane po merilih izpovednosti, originalnosti, tehnične dovršenosti in estetike, bodo razstavljene na stalni razstavi v Hiši kranjske čebele ali uvrščene v fototečno zbirko muzeja. Na natečaju lahko s svojimi avtorskimi fotografijami, sodelujejo odrasle fizične osebe iz katere koli države ter učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol iz Slovenije.

Natečaj zajema pet tematskih sklopov in poseben šesti tematski sklop:
1. Čebela in rastlinski svet
Fotografije čebel na cvetovih, rastlinah, pred čebelnjakom, v letu s cvetnim prahom na nožicah in dlačicah, čebele pri nabiranju medičine in mane, fotografije medovitih rastlin – smreka, navadna lipa, pravi kostanj, vrba, divja češnja, ivanjščica, travniška kadulja, bela detelja itd.
2. Življenje, biologija in zdravje čebel
Fotografije iz celotnega življenjskega obdobja čebel, osebkov čebelje družine (matic, delavk, trotov) in njihovih opravil, fotografije čebel, kjer so vidni deli telesa, čebele na satju, čebelja gnezda v naravi, čebele v letnih časih: v zimski gruči, rojenje, rop, parjenje, izmenjava medičine, ter bolezenska stanja, simptomi itd.
3. Čebelji pridelki in delo čebelarja
Fotografije vseh čebeljih pridelkov v panju ali v fazi pridelave in v fazi predelave oz. v končni embalaži oz. pri postrežbi, uživanju, apiterapiji (med, propolis, matični mleček, vosek, čebelji strup), izdelki iz čebeljih pridelkov, mešanice čebeljih pridelkov, medene pijače, lect in medičarski izdelki, izdelki iz čebeljega voska, fotografije čebelarja pri delu skozi celo čebelarsko sezono, z različnim čebelarskim orodjem in opremo ter v interakcijah s čebelami, fotografije čebelarjev s čebeljim rojem na bradi ali v roki, prevažanje čebel na pašo, urbano čebelarjenje.
4. Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče
Fotografije stojišč ali panjev ter čebelnjakov od zunaj in znotraj, v različnih letnih časih ali delih dneva, čebele pred panjem in čebelnjakom, različni tipi čebelnjakov, pokrajina s čebelnjakom, lepi, posebni in stari čebelnjaki ali zanimiva bivališča čebel, čebelnjaki s poslikanimi panjskimi končnicami, zanimive panjske končnice, čebelarjenje in bivališča čebel po svetu.
5. Opraševalci – Svetovni dan čebel
Fotografije različnih opraševalcev, čmrljev, čebel samotark in fotografije različnih podvrst medonosnih čebel: kranjska čebela, italijanska čebela, makedonska čebela, sicilijanska čebela, grška čebela, temna čebela itd.
 
Poseben tematski sklop:
6. Zgodovinska čebelarska fotografija
Kakovostne reprodukcije (foto ali sken) zgodovinskih fotografij, podob, slik s čebelarsko vsebino.
 
Avtor lahko sodeluje v enemu ali več tematskih sklopih. Za vsak tematski sklop lahko avtor pošlje fotografske posnetke, barvne ali črno-bele, v ločljivosti 300 dpi ali več. Vsaka fotografija mora biti opremljena z zaporedno številko, naslovom fotografije, naslovom tematskega sklopa in z letnico njenega nastanka. Fotografije iz tematskega sklopa Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče morajo biti opremljene tudi s podatki o lastniku čebelnjaka.
Fotografije pošljite na e-naslov: marko.borko@czs.si ali na nosilcih elektronskih podatkov po navadni pošti na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija s pripisom »Fotonatečaj 2021«. V vseh primerih morajo biti priloženi podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, država, telefonska številka, e-naslov). V primeru šolarjev in dijakov morajo biti priloženi/sporočeni še podatki o starosti, razredu/letniku, naziv osnovne oz. srednje šole ter pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za sodelovanje na natečaju.
Fotografije bo ocenjevala strokovna komisija po vnaprej določenih merilih. Ta so: izpovednost, izvirnost, tehnična oblikovanost in estetika. Za tematski sklop Bivališča čebel, tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče velja poleg navedenih še dodaten pogoj, to je, da je predmet ocenjevanja tudi urejenost čebelnjaka in okolice. Avtorji fotografij so pred ocenjevanjem anonimizirani. Žirija bo nominirala po tri odrasle avtorje najboljših fotografij v posameznem tematskem sklopu, izmed njih pa bo izbrala in podelila zlato, srebrno in bronasto priznanje. Dobitniki enega izmed navedenih priznanj bodo prejeli nagrado in listino. Vsi preostali nominiranci bodo prejeli listino o nominaciji, drugi sodelujoči pa potrdilo o sodelovanju na natečaju. Žirija bo izmed šolarjev in dijakov, ki bodo sodelovali v posameznem tematskem sklopu, izbrala eno najboljšo fotografijo.
Rok za oddajo fotografij je vključno 28. februar 2021. Razglasitev zmagovalcev in slovesna podelitev priznanj bosta predvidoma na sejmu ApiSlovenija 2021 v nedeljo, 11. aprila 2021, v Celju. Vse nominirane fotografije bodo razstavljene na sejmu ApiSlovenija 2021.
Za podrobnejše informacije se obrnite na g. Marka Borka na e-naslov: marko.borko@czs.si ali tel. št.: 051/637 204.

PRAVILA NATEČAJA ČEBELARSKE FOTOGRAFIJE SE NAHAJAJO V SPODNJI PRILOGI.

Čebelarska zveza Slovenije in Občina Ivančna Gorica – Hiša kranjske čebele