Leto 2023 je zadnje leto mandata trenutnega vodstva ČZS

03.01.2023 11:00:04
Predsednik
Spoštovane in spoštovani!
Vsem skupaj srečno in zdravo 2023.
Leto 20023 se je začelo. Leto 2023 je tudi zadnje leto mandata trenutnega vodstva ČZS in ostalih organov ČZS. Volitve bodo razpisane poleti, na regijskih posvetih ob koncu 2023 se voli UO, na občnem zboru marca 2024 pa predsednika in NO ČZS. Zato je prav, da že letos na občnih zborih čebelarskih društev razmišljate in opravite razpravo o možnih o kandidatih za predsednika ČZS, UO ČZS in NO ČZS.
Na vseh nas je, da skupaj oblikujemo ČZS in prav kadrovanje je ključno.
Lep pozdrav,
Boštjan Noč, predsednik ČZS