Več kot 200.000 tisoč čebel, 6 matic in nekaj tisoč trotov